21-ci Əsrin Bacarıqları və Robotik Kodlaşdırma

21-ci Əsrin Bacarıqları və Robotik Kodlaşdırma

21-ci əsrin əvvəllərindən etibarən dünya ölkələrində bir təsnifat hazırlandı. Bu təsnifatlarda “inkişaf etmiş ölkələr, inkişaf etməmiş ölkələr, inkişaf etməkdə olan ölkələr” və ya “inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr” kimi fərqli təriflərdən istifadə olunur. İnkişaf sözünə bir anlayış olaraq verilən mənalar zaman keçdikcə dəyişdi. Bugünkü inkişafın özünü davamlı böyütmə, istehsal rejimindəki struktur dəyişikliyi, texnoloji yeniliklər, ictimai-siyasi və institusional yeniləmələr və insanların yaşayış şərtlərinin yaxşılaşdırılması kimi əsas elementlərin birləşməsindən ibarət olduğu geniş qəbul edilir.

XXI əsrin bacarıqları nədir?

İnkişaf konsepsiyasına əlavə olaraq, 21-ci əsr bacarıqları konsepsiyası həyatımıza daxil oldu. Xüsusilə yeni nəsil uşaqların bu bacarıqlara sahib olması gözlənilir. Bəs bu 21-ci əsrin bacarıqları nədir? P21 Platformasının hazırladığı cədvələ əsasən, Təlim və Yenilənmə Bacarıqları, Bilik, Media və Texnologiya Bacarıqları, Həyat və Peşə Bacarıqları kimi 3 əsas ad altında verilmişdir.

 

P21 Platforması XXI Əsrin Bacarıqları Qrafik

Öyrənmə və Yenilənmə Bacarıqları yaradıcılıq və yenilik, tənqidi düşünmə və problem həll etmə, ünsiyyət və əməkdaşlıq olaraq qruplaşdırılmışdır. Bilik, Media və Texnologiya Bacarıqları informasiya savadlılığı, media savadlılığı, məlumat və ünsiyyət savadlılığı olaraq təsnif edilir. Həyat və Peşəkar Bacarıqlar rahatlıq və uyğunlaşma, təşəbbüskarlıq və özünə yönəlmə, sosial və mədəniyyətlərarası bacarıqlar, məhsuldarlıq və məsuliyyət, liderlik və məsuliyyət olaraq təsnif edilir.

Bu qruplara və cədvəllərə baxmayaraq, 21-ci əsrin bacarıqları sabit bir məzmuna sahib deyil və günün şərtlərinə görə dəyişə bilər. Artıq məntiqi mülahizələrin bir hissəsi kimi görünən yeni bir “XXI Əsrin bacarığı” adlanan kodlaşdırma bacarığı bunlardan biridir. Kodlaşdırma həm böyüklər, həm də uşaqlar üçün əsas səriştəyə çevrilmişdir. Çünki ölkələrin inkişaf səviyyələrini təyin edən iqtisadi şərtlər rəqəmsal iqtisadiyyatla birlikdə dəyişməyə başladı. Bu səbəblə kodlamanı öyrənən və öyrədən ölkələrin daim bir addım irəlidə olacağı proqnozlaşdırılır. İqtisadiyyatdakı bu dəyişiklik təbii olaraq təhsildəki dəyişikliyə səbəb olur və proqramlaşdırma və robot kodlaşdırma bacarıqlarının inkişafına yönəldilir. Ölkələr kodlaşdırma kurslarını təhsil tədris proqramına daxil etmək üçün çalışırlar.

21-ci Əsrin Bacarıqlarında Robotik Kodlaşdırma haradadır?

Robot kodlamasına gəldikdə, uşaqlar əsasən robotlar qurmaq üçün proqramlaşdırma düşünürlər. Bu tərif səhv deyil. Mexanik cihazların elektron dövrələrini kodlaşdıraraq hərəkət və istiqamətləndirmə qabiliyyəti qazandığını söyləmək olar.

Bəs bu robotik kodlaşdırma uşaqlarda hansı bacarıqlara yiyələnmək üçün təsirli olur? Robotik kodlaşdırma yalnız verilən materialın kodlaşdırılması deyil. Əlindəki materiallarla işləyən bir məhsulun istehsalı da robot kodlaşdırmanın yaradıcılıq hissəsidir. Əvvəlcə təsəvvür edilir, məhsul dizayn olunur və kodlaşdırılır və işlək vəziyyətə gətirilir. Bu şəkildə  XXI əsr bacarıqlarının yaradıcılığını şagirdlərə qazandırmaq məqsədi daşıyır.

Layihələndirilən məhsul ilk dəfə kodlandıqda işləməyə bilər, kodlarda səhvlər ola bilər, məhsul dizaynında problemlər ola bilər. Başqa sözlə, məhsul çıxarma prosesində problem və səhvlərin olması ehtimalı var. Bu vəziyyətdə, uşaqlar üçün qazandıqları və inkişaf etdirdikləri problem həll etmə bacarıqları ilə problemləri həll etmək daha asandır. Bu bacarığı həyatlarında istifadə edərək qarşılaşacaqları problemləri həll edə biləcəkləri təmin edilir.

Başlanan işi və məhsulu işlək vəziyyətə gətirənədək layihəni izləmək, layihənin məsuliyyətini daşıyır. Bu şəkildə uşaqların məsuliyyət bacarıqları qazanması gözlənilir.

Aydındır ki, robot kodlaşdırma təhsili yaradıcılıq, problem həll etmə və məsuliyyət bacarıqlarının mənimsənilməsində təsirli olur, ancaq bunlarla məhdudlaşmır. Uşaqların başlanğıcdan sona qədər öz müstəqil fikirləri və yaradıcılığı ilə məhsul hazırlamaqla məlumat savadlılığı, özünəməxsus oriyentasiya, düzgün və yalnış fikirdə tənqidi düşünmə, qrup işi və layihələri ilə birlikdə işləmək bacarıqlarına yiyələnmələrini təmin etmək məqsədi də daşıyır.

Ölkənin faydalı, düşünə bilən, istehsal edə bilən, tənqidedilən və tənqid edə bilən yetkin insanları olması üçün, uşaqların 21-ci əsr bacarıqlarını mənimsədikləri və onları həyatlarına qatdıqları gözlənilir. Yetkinlərin vəzifəsi uşaqların bu bacarıqlara yiyələnmələri üçün lazımi imkanları təmin etməkdir.

Robotik və kodlaşdırma təhsili ilə maraqlanan valideynlər üçün onu da qeyd edək ki, STEP Kompüter Akademiyasında Məşğələlər təcrübə, praktiki iş şəklində keçirilir: uşaqlar kompüterdə işləyir, peşəkar studiyalarda foto çəkir, öz oyunlarını və saytlarını yaradırlar, bədii studiyada rəsm əsərləri çəkirlər. Ətraflı məlumat üçün: itstep.az

Bir cavab yazın

Back to top button