Andraqogiya nədir?

Andraqogiya nədir?

 

Andraqogiya böyüklərin təhsilində istifadə olunan metod və prinsiplərə aiddir. Bu söz yunanca “insan” mənasını verən ἀνδρ- (andr-) və “rəhbər” mənasını verən ἀγωγός (agogos) sözlərindəndir. Beləliklə, andraqogika hərfi mənada “lider kişi”, pedaqogika isə “rəhbər uşaqlar” deməkdir.

Andraqogiya, böyüklərin öyrənməsinə  və komanda işini qurmağa kömək edən sənət və elmdir.

 

İkisi birlikdə “Həyat Boyu Öyrənmə” adlandırdığımız səyahəti tamamlayırlar.

 

Bu iki qonşu fənni ətraflı nəzərdən keçirdikdə, pedaqogika müəllim mərkəzli, məcburi və fəlsəfi perspektivə qapalı olduğu halda, adraqogiya öyrənən yönümlü, istəyə bağlı, şərhə açıq və hətta dəstəkləyici yanaşmaları ehtiva edir.

 

Böyüklər üçün Təhsil

Böyüklərin təhsilində pedaqoji təhsil prinsipləri deyil, androqogik təhsil prinsipləri etibarlıdır. Androqogiyada əsas prinsip ondan ibarətdir ki, böyüklərə bir şey öyrədilə bilməz, lakin onların öyrənilməsi sürətləndirilə bilər.

 

Androqogiya Prinsipləri

 

 1. Təlim prosesində böyüklər iştirak etməlidir.
 2. Böyüklər motivasiyalı və uğurlu olmaq üçün təhsilin məqsəd və vəzifələrini bilməlidirlər.
 3. Təlim prosesində böyüklər iştirak etməlidir.
 4. Tədris böyüklərin sosial rollarını və bacarıqlarını inkişaf etdirməlidir.
 5. Öyrənmək üçün müsbət təhsil mühiti hazırlanmalıdır.
 6. Müxtəlif tədris üsul və texnikalardan istifadə edilməlidir.

 

 1. Öyrənmək üçün kifayət qədər vaxt verilməlidir.
 2. Yetkinlərin təcrübələri öyrənmə mənbəyidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, keçmiş təcrübələr öyrənməyə təsir edir və yeni öyrənilənlər köhnələrlə birləşdirilməlidir.
 3. Öyrənilən mövzunun təfərrüatı strukturlaşdırılmalıdır. Məlumat sadədən mürəkkəbə doğru getməli və öyrənmə anlayışla təmin edilməlidir.
 4. Böyüklərə öyrəndikləri ilə təcrübə arasında əlaqəni kəşf etməyə imkan verməklə; Öyrənmənin davamlılığı və onun müxtəlif sahələrə köçürülməsi həyata keçirilməlidir.
 5. Böyüklərin Təhsilində Motivasiya
 6. Motivasiyanın əsası öz qabiliyyətinə və gücünə inanmaq və güvənməkdir. Bu inanc və inam haqqında böyüklər məlumatlandırılmalıdır.
 7. Yetkinlər maraqlanır; heyrətlənir; şəxsi, sosial və peşə problemlərini həll edəcəyinə inanır; Ona xoşbəxtlik gətirəcəyini düşündüyü və əvvəllər təcrübəyə malik olduğu mövzuları öyrənmək üçün həvəslidir və müvəffəqiyyətlidir.
 8. Öyrənmənin sonunda rəy
 9. Öyrənmənin sonunda doğru və yanlış rəylər verilərək öyrənmədə müsbət münasibət inkişaf etdirilməlidir.
 10. Öyrənmə davamlı qiymətləndirmə və özünüqiymətləndirmə yolu ilə gücləndirilməlidir.
 11. Böyüklərin təhsil proqramı funksional və dinamik olmalıdır. O, fərdin və cəmiyyətin dəyişən ehtiyaclarına uyğun olaraq daim formalaşmalıdır.
 12. Yetkinlərin öyrənmə qüsurları, mənfi təhsil mühiti, maraqsızlıq, uyğunsuzluq, özünə faydalı olacağına inanmamaq, öyrənmə sürətini məcbur etmək, sosial vəziyyəti və görünüşü bəyənməmək, qorxu, təzyiq, qəzəb, qorxu və təzyiq; nəzərə alınmalıdır.
 13. Həyat boyu davamlı təhsil
 14. Həyat boyu davamlı təhsil, böyüklərin təhsil prinsipləri ilə qurulmalı olan təlimdir.
 15. Məzun olmazdan əvvəlki və məzun olduqdan sonrakı təhsil

Hazırladı: Edumap.az Təhsil Portalı

__________________________________________________________________________________________________________

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ İZLƏYİN:
FACEBOOK: Edumap.az
                   Gənclərin Xəritəsi
İNSTAGRAM: @edumap.az

Related Articles