ARTIM “Je t’aime”

YARAT böyük məmnuniyyətlə sizi ARTIM Layihə Məkanında keçiriləcək “SƏN MƏNİ ANLAMIRSAN” sərgisinin “Je t’aime” adlı finisaj mərasiminə dəvət edir.

Açılış tarixi: 27 yanvar 2017 / vaxt: 20:00-22:00
Ünvan: ARTIM Layihə Məkanı
İçərişəhər, Böyük Qala küç., 30, 001A
Giriş sərbəstdir
“ADO” teatr qrupu, Vüsal Rəhim, Vüqar Quliyev və Aysel Əmirova
Dəvət olunmuş DJ: Şərqiyyə Rəhmanova

ARTIM Layihə Məkanında üç rəssam – Vüsal Rəhim, Vüqar Quliyev, Aysel Əmirova və “ADO” teatr qrupunun iştirakı ilə “SƏN MƏNİ ANLAMIRSAN” adlı eksperimental performansını tamamlayan “Je t’aime” adlı finisaj (təntənəli bağlanış) mərasimi keçiriləcək. “Je t’aime” (frans. Mən səni sevirəm) – ziyarətçilər arasında səmimi ünsiyyəti müşahidə edən aktyorlardan birinin divarda qeyri-iradi şəkildə yazdığı cümlədir.

“SƏN MƏNİ ANLAMIRSAN” – rəssamların əsərlərinə standart araşdırma subyekti kimi yanaşmaq əvəzinə, ziyarətçilərin “başqasının cildinə” daxil olmaqla, əsərlərin mənasını rəssamların baxış bucağından görməyə və anlamağa yönəlmiş eksperimental layihədir. “Obrazların dəyişdirilməsi” eksperimentinin başlıca məqsədi, özümüzü rahat və məlum mövqedən çıxarmaqla, adi baxışımızın naməlum və dəyişkən bucağına daxil olmaqla bağlı riski üzərimizə götürməkdir.

***

YARAT с радостью приглашает вас в Проектное Пространство АRTIM на вечер
«Je t’aime», являющийся финисажом экспериментального перформанса «ТЫ МЕНЯ НЕ ПОНИМАЕШЬ».

Дата: 27 января 2017 года
Время: 20.00-22.00
Проектное Пространство ARTIM
Адрес: Ичеришехер, ул. Бойюк Гала 30, 001 А
Вход свободный.

Театральная группа «ADO», Вусал Рагим, Вугар Гулиев, Айсель Амирова.
Приглашенный DJ: Шаргия Рахманова

Проектное Пространство ARTIM, приглашает на финисаж «Je t’aime», который завершает экспериментальный перформанс «ТЫ МЕНЯ НЕ ПОНИМАЕШЬ» c участием трех художников – Вусала Рагима, Вугара Гулиева, Айсель Амировой и театральной группы «ADO». Слово «Je t’aime» (франц. «Я люблю тебя») написанная на стене, является спонтанной реакцией одним из актеров, который наблюдал теплое общение между двумя зрителями.

«ТЫ МЕНЯ НЕ ПОНИМАЕШЬ» является экспериментальным проектом, направленным на то, чтобы понять смысл произведений глазами художников, вместо стандартного подхода к их произведениям в качестве субъекта исследования, входя в положение других людей. Этот проект является продуктом сотрудничества трех художников с театральной группой «ADO», совместно работая над коллективным перформансом. Основной целью эксперимента «Обмен образов» является вынести зрителя с удобной и известной для него позиции, с целью принятия риска вовлечения в неизвестный и меняющийся угол нашего обычного зрения.

***

ARTIM Project Space is pleased to invite you to the finissage party “Je t’aime” of the exhibition “You don’t understand me”.

Date: 27 January 2016 / Time: 8 pm – 10 pm
Address: ARTIM Project Space
Old City (Icherisheher) Boyuk Gala Street 30, 001A
Invited DJ: Shargiyya Rahmanova
Artists: Theater group ADO, Vusal Rahim, Vugar Guliyev and Aysel Amirova

Admission is free

ARTIM PROJECT SPACE is hosting the finissage event “Je t’aime” that concludes the performance experiment “YOU DON’T UNDERSTAND ME” of the three artists Vusal Rahim, Vugar Guliyev, Aysel Amirova and the theater group ADO. Within the interaction between one of the visitors the sentence “Je t’aime” was written by one of the actors as a spontaneous reaction on the wall.

The experiment encouraged visitors to understand the meaning of the works from the artists’ point of view by entering into the shoes of the other instead of treating the works as a subject of observation. The project consisted of the cooperation by three artists with the theatre group ADO who worked together on a participatory performance. This shoe-shifting experiment sought to take out our selves from our comfortable, known position taking the risk to step out into the unknown and changing the angle of our usual view.

Bir cavab yazın

Back to top button