26 May 21:32
“Müstəqil Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisidir” mövzusunda virtual Elmi konfransı keçiriləcək
Ana səhifə 91
14 May 13:52
“Koronavirus pandemiyası: elmi tədqiqatlardan sağlam gələcəyin təminatına doğru” mövzusunda onlayn konfrans keçiriləcək
Ana səhifə 277
12 May 12:59
“KİMYA: NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR” MÖVZUSUNDA TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ KONFRANSI
Ana səhifə 212
6 May 13:31
“GƏLƏCƏYİN ALİMLƏRİ” MÖVZUSUNDA TƏLƏBƏLƏRİN V RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ KONFRANSI
Ana səhifə 277
17 Aprel 13:51
“Koronavirus pandemiyası: elmi tədqiqatlardan sağlam gələcəyin təminatına doğru” mövzusunda onlayn konfrans keçiriləcək
Ana səhifə 268
8 Mart 12:47
“XII-XV əsrlər Ön Asiya və Qafqaz bölgəsinin tarixi-etnoqrafik məsələlərinə baxış” mövzusunda Respublika elmi konfransı
Ana səhifə 472
3 Mart 12:13
“Muzey – XXI əsrdə. Klassikliklə interaktivliyin nisbəti problemləri” adlı beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək
Ana səhifə 333
28 Fevral 02:43
Mart və aprel aylarında Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində (ADAU) keçiriləcək konfranslar
Ana səhifə 577
27 Fevral 11:00
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmin inkişafı: mərhələlər, uğurlar, vəzifələr” mövzusunda tədbir keçiriləcək
Ana səhifə 259
25 Fevral 11:04
Akademik Fərəməz Maqsudovun 90 illiyinə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçiriləcək
Ana səhifə 211
25 Fevral 10:59
Akademik Abdulla Qarayevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunan elmi konfrans keçiriləcək
Ana səhifə 236
17 Fevral 11:52
Ətraf mühit problemlərinə həsr olunan konfrans keçiriləcək
Ana səhifə 530