23 Yanvar 22:46

Ədəbiyyat Klubu: “Şəhər: adi həyat və yuxular”

Əziz dostlar!

Yanvarın 25-i YARAT Mərkəzində Ədəbiyyat Klubu çərçivəsində istedadlı gənc ədəbiyyatçılar – şairə Anastasiya Rubleva və yazıçılar Nigar Musəvi və Rəna Əliyeva ilə görüş təşkil olunacaq. “Şəhər: adi həyat və yuxular” adlandırdığımız proqram özündə şəhər motivləri, şəhər sakinlərinin arzu və fikirlərini birləşdirir.

Hamınızı dəvət edirik!

Anastasiya Rubleva Bakı şəhərində doğulub. 9 yaşından şeir yazır, “Səndəl xəlbir” poetik silsilənin müəllifidir. Şairə inanır ki, poeziya incəsənət növü kimi yeni həyatını yaşayır və şairləri yaradıcılığa keçmiş zamanlarda olduğu kimi hisslər və hadisələr ilhamlandırır. İnsanlara və həyata sevgi Anastasiyanın ilham mənbəyidir.

Prozaik və tərcüməçi Nigar Musəvi 1984-cü ildə anadan olub. Ədəbiyyata Benjamin Dizraelinin məşhur kəlamı ilə yanaşır: “Roman oxumaq istəyərkən, özüm roman yazıram”. Öz fikirlərinə görə, o, həyatı naməlum “müəllif” ilə yazılan bir böyük və çox mürəkkəb hekayə kimi qəbul edir. 2012-ci ildə ilk hekayələr toplusu işıq üzü görüb. Yarı zarafatla özünü “Sehrli realist” ordeninin üzvü kimi qələmə verir.

Rəna Əliyeva – “13” rubrikasında dərc olunan məqalələrin, uşaq ədəbiyyat dərgi əlavələrinin, bir çox şeir və dramatik hekayələrin müəllifidir. Təhsilcə filoloq, qabiliyyətcə pedaqoq, ruhən yazıçıdır. “Nargis” jurnalı ilə əməkdaşlıq edir.

Tədbir Azərbaycan dilində keçiriləcək.

25 yanvar 2017-ci il
19:00
Giriş sərbəstdir.

***

Dear all,

On January 25th, our Reading Club is proud to present 3 talented female authors – a young poet Anastasia Rubleva and aspiring writers Nika Musavi and Rena Aliyeva.

The texts that were selected for this reading speak to the modern man’s experience, echo his hope and way of thinking. We brought them together under the title of “The City: urban dreams and reality”.
Looking forward to have you for this reading!

Anastasia Rubleva was born and raised in Baku. She has been writing since the age of 9. She is known for her “Sandalwood bolter” cycle of poems. She beleives that poetry has a new awakening today, even though poets draw their inspiration from the same sources as many centuries before. Anastassiya thinks that the feeling of all-consuming love is at the core of poetry.

Nika Musavi is a writer and translator. Her attitude towards literature is best described by a British politician and writer Benjamin Disraeli who once said: “When I want to read a novel, I write one”.
According to Nika’s own statement, she considers life to be a long and confusing story that we have to write together with an “anonymous” author.

Everything she does in life is somehow related to writing. Her first collection of short stories was published in 2012. Nika proclaims, half in joke, that she belongs to a non-existent Order of Magical Realism.

Rena Alieyva is a philologist by profession, a teacher by vocation and a writer by a soul’s calling and an irrepressible impulse to create. She writes short stories and poems as well as a column “13” for kid’s magazine. The posts features in Rena’s blog emanate her characteristic blend of playfulness and poignancy, deep sensitivity and funny observations from daily life. She also collaborates with Nargis magazine.

Admission is free.
January 25, 2017
19:00

***

Дорогие друзья,

25-ого января наш Литературный Клуб принимает у себя трех талантливых молодых литераторов – поэтессу Анастасию Рублеву и прозаиков Нику Мусави и Рену Алиеву. Программа, которую мы решили назвать «Город: будни и сны» объединила в себе городские мотивы, мечты и мысли горожан. Ждем вас и волнуемся!

Анастасия Рублева родилась и выросла в Баку. Пишет с 9 лет, автор поэтического цикла “Сандаловое решето”. Верит, что поэзия, как искусство, в наши дни переживает второе рождение, хотя вдохновляют поэтов те же явления и чувства, что и в прежние времена. Для Анастасии поэзия – это, прежде всего, любовь, к людям, миру и всему, что окружает человека на протяжении его жизни.

Никa Мусави – прозаик, переводчик, родилась в 1984 г. Наиболее ярко её отношение к литературе выражает фраза Бенджамина Дизраэли: “Когда я хочу прочесть роман, я сам его пишу”. По собственному утверждению, жизнь воспринимает, как одну большую и весьма запутанную историю, которую мы пишем в соавторстве с неведомым “автором”. В итоге, всё, чем она занимается, так или иначе, связано с текстами, своими и чужими. В 2012 году был издан ее первый сборник рассказов. Полушутливо говорит, что причисляет себя к «ордену» магических реалистов.

Рена Алиева – автор статей для рубрики «13» и детского приложения, по образованию филолог, по призванию педагог, по велению души писатель. Автор стихов и драматических рассказов. В своём повседневном блоге радует читателей ироничными зарисовками, трогательными воспоминаниями и занятными наблюдениями за бакинской действительностью. Сотрудничает с журналом Nargis.

Вход свободный
25-ое января, 2017
19:00

Yarat Centre
Sabail district, E119 Highway, AZ1003, Баку
Bəyən və paylaş