31 Oktyabr 08:29

“Elmi tədqiqatların aparılmasında Ekonometrikanın əhəmiyyəti: E-views proqramı “

Ekonometriya fənnin çətinliyini nəzərə alaraq İqtisadçı Gənclər Akademiyası olaraq sizə təlim keçməyi qərara aldıq
Təlimə ancaq Maliyə və Mühasibat tələbələri qatıla bilər.
Təlimdə: “Elmi tədqiqatların aparılmasında Ekonometrikanın əhəmiyyəti: E-views proqramı ”

Empirik tədqiqat nədir?
Ekonometrika nədir?
Ekonometrikanın məqsədi
Ekonometrikanın metedologiyası
Riyazi model
Ekonometrik model
Verilənlərin (data) növləri
Reqressiya analizi
İkidəyişənli reqressiya analizi
Çoxdəyişənli reqressiya analizi
Model parametrlərinin şərhi.
Təlim Noyabrın 7-si saat 13-00-da Əsas tədris binası otaq 411-də baş tutacaq.Gəlmək istəyənlər qeydiyyatdan keçə bilər

Qeydiyyat

Bəyən və paylaş

Rəylər

rəy(lər)