25 Dekabr 20:05

Excel-i öyrən! (Video dərslər 26,27,28,29,30,31,32)

Excel dərs 26.1 – Exceldə Remove Dublicates menyusu 

https://www.youtube.com/watch?v=QJpiBJ4H6jk

Excel dərs 26.2 – Exceldə Subtotal menyusu 

https://www.youtube.com/watch?v=d_Wa3m-0_LI

Excel dərs 26.3 – Exceldə Group və Ungroup əməliyyatları 

https://www.youtube.com/watch?v=WecMjaMSJuk

Excel dərs 26.4 – Exceldə Dollar funksiyası 

https://www.youtube.com/watch?v=7BN35Y-gPeQ

Excel dərs 26.5 – Exceldə Exact funksiyasi 

https://www.youtube.com/watch?v=19ll9Cm9kIs

Excel dərs 26.6 – Exceldə Find və Search funksiyaları 

https://www.youtube.com/watch?v=k3rwFi8fJgI

Excel dərs 27.1 – Exceldə Clean funksiyasi 

https://www.youtube.com/watch?v=xbo6FS41bgc

Excel dərs 27.2 – Exceldə Value funksiyası

https://www.youtube.com/watch?v=NFOuYBTI15I

Excel dərs 27.3 – Exceldə Trim funksiyası 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZD5-c0KAiw

Excel dərs 27.4 – Text funksiyasi 

https://www.youtube.com/watch?v=d7s3BPx17S8

Excel dərs 27.5 – T Funksiyası 

https://www.youtube.com/watch?v=YhQWKXRJDCo

Excel dərs 27.6 – Exceldə Replace ve Substitute funksiyaları 

https://www.youtube.com/watch?v=kyq3zwdf-ns

Excel dərs 27.7 – NumberValue 

https://www.youtube.com/watch?v=tG5–UirMMI

Excel dərs 28.1 – Date funksiyası 

https://www.youtube.com/watch?v=7egq-v3Za6k

Excel dərs 28.2 – DateValue funksiyası

https://www.youtube.com/watch?v=ySsMAH5agAg

Excel dərs 28.3 – DAY, MONTH, YEAR funksiyaları 

https://www.youtube.com/watch?v=ykmYmEnl29M

Excel dərs 28.4 – DAYS funksiyası 

https://www.youtube.com/watch?v=tWrXdTVPngo

Excel dərs 28.5 – DAYS360 funksiyası 

https://www.youtube.com/watch?v=gVGed84-_fw

Excel dərs 29.1 – EDATE funksiyası

https://www.youtube.com/watch?v=brp_38fRBa4

Excel dərs 29.2 – EOMONTH

https://www.youtube.com/watch?v=EDREtqrX4ag

Dərs 29.3 – Hour, minute ve second funksiyası

https://www.youtube.com/watch?v=b10n-J2bFiY

Excel dərs30.1 – NETWORKDAYS və NETWORKDAYS.INTL funksiyaları 

https://www.youtube.com/watch?v=gS1fYrWKwvY

Excel dərs30.2 – TODAY və NOW funksiyaları

https://www.youtube.com/watch?v=lIkz8FkRLSY

Excel dərs 30.3 – WeekDay funksiyası

https://www.youtube.com/watch?v=JgZr4LDYbO4

Excel dərs 30.4 – WEEKNUM və ISOWEEKNUM funksiyları

https://www.youtube.com/watch?v=tlErgY3EGHU

Excel dərs 31.1 – Fixed funksiyası

https://www.youtube.com/watch?v=y8U9Zyh8l-U

Excel dərs 31.2 – Left, Right ve Mid funksiyası 

https://www.youtube.com/watch?v=fDqlJzOU2_w

Excel 31.3 – LEN funksiyası 

https://www.youtube.com/watch?v=8CJD5jqIncc

Excel dərs 31.4 – Lower, Upper, Proper funksiyası 

https://www.youtube.com/watch?v=UvDg11sEpnw

Excel dərs 31.5 – TIME funksiyası 

https://www.youtube.com/watch?v=y94icpkueM4

Excel dərs 31.6 – TimeValue funksiyası 

https://www.youtube.com/watch?v=MmqOX0E4kJI

Excel 31.7 – WORKDAY funksiyası 

https://www.youtube.com/watch?v=DIW6FE3f6hk

Excel dərs 31.8 – YEARFRAC funksiyası 

https://www.youtube.com/watch?v=47ESGun4fSY

Excel dərs 32.1 -Şəkil üzərində aparılan əməliyyatlar 

https://www.youtube.com/watch?v=wmQblCAgXO0

Excel dərs 32.2 – Rept funksiyası və tətbiqi 

https://www.youtube.com/watch?v=c6j-esZ6drw

Excel dərs 32.3 – VLookup funksiyasnda sağdan sola məlumat axtarmaq 

 

Mənbə: innab.org

Bizi izləyin, ardı olacaq.

Bəyən və paylaş