Excel-i öyrən! (Video dərslər 26,27,28,29,30,31,32)

Excel dərs 26.1 – Exceldə Remove Dublicates menyusu 

Excel dərs 26.2 – Exceldə Subtotal menyusu 

Excel dərs 26.3 – Exceldə Group və Ungroup əməliyyatları 

Excel dərs 26.4 – Exceldə Dollar funksiyası 

Excel dərs 26.5 – Exceldə Exact funksiyasi 

Excel dərs 26.6 – Exceldə Find və Search funksiyaları 

Excel dərs 27.1 – Exceldə Clean funksiyasi 

Excel dərs 27.2 – Exceldə Value funksiyası

Excel dərs 27.3 – Exceldə Trim funksiyası 

Excel dərs 27.4 – Text funksiyasi 

Excel dərs 27.5 – T Funksiyası 

Excel dərs 27.6 – Exceldə Replace ve Substitute funksiyaları 

Excel dərs 27.7 – NumberValue 

Excel dərs 28.1 – Date funksiyası 

Excel dərs 28.2 – DateValue funksiyası

Excel dərs 28.3 – DAY, MONTH, YEAR funksiyaları 

Excel dərs 28.4 – DAYS funksiyası 

Excel dərs 28.5 – DAYS360 funksiyası 

Excel dərs 29.1 – EDATE funksiyası

Excel dərs 29.2 – EOMONTH

Dərs 29.3 – Hour, minute ve second funksiyası

Excel dərs30.1 – NETWORKDAYS və NETWORKDAYS.INTL funksiyaları 

Excel dərs30.2 – TODAY və NOW funksiyaları

Excel dərs 30.3 – WeekDay funksiyası

Excel dərs 30.4 – WEEKNUM və ISOWEEKNUM funksiyları

Excel dərs 31.1 – Fixed funksiyası

Excel dərs 31.2 – Left, Right ve Mid funksiyası 

Excel 31.3 – LEN funksiyası 

Excel dərs 31.4 – Lower, Upper, Proper funksiyası 

Excel dərs 31.5 – TIME funksiyası 

Excel dərs 31.6 – TimeValue funksiyası 

Excel 31.7 – WORKDAY funksiyası 

Excel dərs 31.8 – YEARFRAC funksiyası 

Excel dərs 32.1 -Şəkil üzərində aparılan əməliyyatlar 

Excel dərs 32.2 – Rept funksiyası və tətbiqi 

Excel dərs 32.3 – VLookup funksiyasnda sağdan sola məlumat axtarmaq 

 

Mənbə: innab.org

Bizi izləyin, ardı olacaq.

Bir cavab yazın

Back to top button