4 Fevral 23:17

Freestyle: İnteryer dizayn mühazirəsi

ARAT FreeStyle Sizi interyer dizayn mühazirəsinə dəvət edir.

Mühazirənin mövzusu: “İnteryer dizaynında dünya tendensiyaları. Maison & Objet 2017 sərgisinin nəticələri”.

Mühazirə ərzində siz interyer dizaynın bütün qlobal tendensiyaları, o cümlədən Parisdə, “Maison & Objet 2017” sərgisində baş verən maraqlı hadisələrlə ətraflı tanış olacaqsınız. Dizayner Viktoriya Yakuşa sizə mövcud rəng və işıq nüansları, dekor və material seçimində diqqət yetirilməli vacib məqamlar, habelə dekor-material uyğunluğundan bəhs edəcək. Mühazirədə ekoloji interyer, təbii materiallardan istifadə, habelə müasir dövrün ən aktual tendensiyası – forma lakonikliyi və faktura zənginliyi haqqında məlumatlar təqdim olunacaq.

Mühazirəçi haqqında:

Viktoriya Yakuşa – ukraynalı dizayner və memar, bir çox yaşayış evləri və ictimai binalarda interyerlərin müəllifi, “Yakusha Design” studiyasının rəhbəridir.

“Yakusha Design” studiyası 2007-ci ildə təsis edilib və həmin vaxtdan etibarən istedadlı dizaynerlər komandası təkcə Ukrayna deyil, həm də xarici ölkələrdə onlarla uğurlu layihə üzərində çalışırlar. Viktoriyanın üslubu Avropa memarlıq və dizayn anlayışı üzərində qurulub və məhz bu səbəbdən, müasir məkanların yaradılması ilə məşğul olur. Viktoriyanın başlıca yanaşması funksionallıq, lakoniklik və fərdilikdir.

“Yakusha Design” studiyasının layihələri “InterYear” və “Architectural Awards” kimi nüfuzlu müsabiqələrdə ən yüksək yerlərə layiq görülüb və layihələrdən biri “Dünyanın 40 ən yaxşı evi” toplusuna daxildir.

Tarix: 9 fevral, 2017
Vaxt: 19:00
Məkan: YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi (Bayıl qəsəbəsi, Dövlət Bayrağı Meydanının yaxınlığı), tel. (+99412)505 1414
Giriş sərbəstdir

***

YARAT FreeStyle invites you to interior design lecture.

Theme: Global Trends in Interior Design. Maison & Objet Exhibition 2017, Outcomes.

During workshop, participants will become familiar with current global trends of Interior Design and all the juicy tidbits of information about Paris Maison & Objet 2017.

Speaker of workshop, Victoria Yakusha, will speak of colour and light nuances, considerations regarding selection of decor and materials and their compatibility. Moreover, participants will learn about Eco-Friendly Interior Design, use of natural materials, and one of main tendencies of Interior Design – laconic forms and wealth of textures.

About speaker
Victoria Yakusha is Ukrainian based designer and architect, author of numerous residential and public interiors, CEO of Yakusha Design Studio.

Yakusha Design was established in 2007 and since then, team of highly qualified designers has successfully implemented dozens of projects both in Ukraine, and abroad. Victoria has shaped her style under the influence of European understanding of Architecture and Design, and thus, is active in creation of modern spaces. Her main design approaches are functionality, conciseness and individuality.
Projects implemented by Yakusha Design Studio has won awards of reputable competitions as InterYear and Architectural Awards, and one of the famous projects has been included in Best Home Design book, featuring 40 world’s best home interiors.

Date: February 9, 2017
Time: 19:00
Venue: YARAT Contemporary Art Centre (Bayil district, near National Flag Square)
Contact phone: +99412 505 1414
Admission is free

***

YARAT FreeStyle приглашает Вас на лекцию о дизайне интерьера.

Тема лекции: “Мировые тенденции в дизайне интерьера. Итоги выставки Maison&Objet 2017”

Во время лекции вы узнаете о всех мировых тенденциях в дизайне интерьера, а также обо всем, что происходило в Париже на выставке Maison&Objet 2017. Виктория расскажет, какие существуют цветовые и световые нюансы, на что обратить внимание при выборе декора и материалов, а также об их сочетании. На нашей лекции вы узнаете об экологичности в интерьере, использовании природных материалов, а также об одной из главных тенденций – лаконичности форм и богатства фактур.

О лекторе:

Виктория Якуша – украинский дизайнер-архитектор, автор многочисленных жилых и общественных интерьеров, руководитель студии Yakusha Design.

Yakusha Design создана в 2007 году и с тех пор команда талантливых дизайнеров трудится над десятками проектов не только в Украине, а и за рубежом. Стиль Виктории формировался под европейским пониманием архитектуры и дизайна, поэтому Yakusha Design создают современное пространство. Главный подход компании – это функциональность, лаконичность и индивидуальность.

Проекты Yakusha Design занимают призовые места на таких престижных конкурсах, как ИнтерYear и Architectural Awards, а один из наших проектов вошел в сборник “40 лучших домов мира”.

Дата: 9 февраля
Время: 19:00
Место: Центр Современного Искусства YARAT (пос.Баилово, Площадь Национального Флага), +99412 505 1414
Вход свободный

Bəyən və paylaş