14 Fevral 21:41

İbtidai Sinif Müəllimi (Rus Bölməsi) vakansiyası

İBTİDAİ SİNİF MÜƏLLİMİ (Rus bölməsi)

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksində Rus bölməsi üzrə ibtidai sinif müəllimi vəzifəsinə müraciət etmək üçün ali pedaqoji təhsili olan namizədləri dəvət edirik.

Biz yerli və xarici həmkarları ilə beynəlxalq mühitdə işləmək istəyən pedaqogika sahəsində davamlı öyrənmə və təkmilləşdirilməsi üçün açıq, dinamik, enerjili və təşəbbüskar müəllimləri axtarırıq. Əmək haqqı ixtisas səviyyəsindən asılıdır və yüksəkdir.

NAMİZƏDLƏRDƏN TƏLƏBLƏR

• Tələb olunan sahədə bakalavr və ya magistr dərəcəsi;
• Müvafiq bölmə üçün nəzərdə tutulan dildə mükəmməl danışma və yazma bacarığı (Rus dili);
• Tələb olunan sahədə ən az 3-5 il müddətində pedaqoji təcrübə;
• 6-18 yaş qruplarını əhatə edən təhsilalanlarla böyük həvəslə işləmək istrəyi, kollektivdə bir komanda olaraq işləmək bacarığı.
• İngilis dilinin bilməsi arzuolunandır.

ÖHDƏLİKLƏR

• Təhsil yönümlülük və təhsilalanların təlimatlandırılması;
• Məktəbin tədris planının tələb və rəhbər prinsiplərinə riayət olunmasını təmin etmək üçün müvafiq tədris proqram və təlim materialların hazırlanması;
• Keyfiyyətli təlimin təmin edilməsi, o cümlədən analitik düşünmənin stimullaşdırılması;
• Şagird nailiyyətləri barədə əhəmiyyətli və vaxtında rəy vermək;
• Məşğuliyyət tam iş günü nəzərdə tutur.

Maraqlanan namizədlər (Word və ya PDF formatında) 1) sizin maraq və müvafiq vəzifəyə uyğunluq haqqında məktub (250-300 söz) və 2) cari CV şəkil ilə birlikdə təqdim etməlidirlər. Bu materiallar mövzu hissəsində iddia etdiyiniz vəzifənin adı qeyd olunmaqla ( Məsələn Rus bölməsi üzrə ibtidai sinif müəllimi edumap.az[email protected] electron ünvanına göndərilməlidir.

Yalnız seçilmiş namizədlər dəvət olunacaq. Qəbul prosesi müvafiq prosedura uyğun keçiriləcəkdir.

Kompleks yüksək səviyyəli işə qəbul üçün rəqabət qabiliyyəti və cəlbedici şərait təklif edir. Kompleks haqqında daha ətraflı məlumat üçün, http://www.mtk.edu.az/en/ linkinə müraciət edilə bilər.
Son müraciət tarixi: 24.02.2020

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (русский сектор)

Современный Образовательный Комплекс имени Гейдара Алиева предлагает кандидатам с высшим педагогическим образованием в области начального образования подать заявку на должность школьного учителя начальных классов русского сектора. Мы ищем динамичных, энергичных и предприимчивых педагогов, которые хотят работать в международной среде как с местными, так и с иностранными коллегами, открытые для постоянного обучения и усовершенствования в области педагогики. Зарплата зависит от квалификации.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ

• Степень бакалавра или магистра в требуемой области;
• Свободное владение устным и письменным языком для соответствующего сектора (русский) ;
• Опыт преподавания в школе по требуемому предмету не менее 3-5 лет;
• Высокая мотивация с учащимися возрастной группы 6-18 лет и ощущать себя неотъемлемой частью школы;
• Знание английского языка приветствуется.

ОБЯЗАННОСТИ

• Приверженность обучению и наставничеству учащихся;
• Разработка учебных планов и учебных материалов для обеспечения соответствия требованиям и руководящим принципам учебного плана школы;
• Обеспечение качественного обучения, включая стимулирование аналитического мышления;
• Предоставление значимых и своевременных отзывов об уровне успеваемости учащихся;
• Занятость предполагает полный рабочий день.

Заинтересованным кандидатам предлагается представить (в формате Word или PDF) приложенные к электронному письму: 1) письмо, определяющее ваш интерес и конкретную пригодность для позиции (250-300 слов) и 2) текущее резюме (CV) вместе с фото. Данные материалы необходимо отправить по электронной почте на [email protected], указав название должности в строке темы (например: Учитель начальных классов (русский сектор) .

Только отобранные кандидаты будут приглашены. Процесс приема будет осуществляться на основе соответствующей процедуры.

Комплекс предлагает конкурсный пакет вознаграждения и привлекательные условия найма высокого уровня. Для получения дополнительной информации о Комплексе, пожалуйста, посетите линк http://www.mtk.edu.az/en/
Последний день заявки: 24.02.2020

Bəyən və paylaş