24 Fevral 13:27

İndiki zamanın simfoniyası

“İndiki zamanın simfoniyası”
DJ Alex.Do-nun canlı elektron musiqisi ilə Yohanes Şafın Simfonik filmi
📆 27 Fevral 2020, saat 20:00

📍 Kamera və Orqan Musiqisi Zalı (28 May 41)
🆓 Giriş sərbəstdir

Kino dilində bir sevgi məktubu, Berlin gecəsinin gizli mənzərəsidir.
Köhnə və yeni Berlin haqqında 65 dəqiqəlik canlı musiqi və kino təcrübəsi. Layihə Berlinin gündəlik həyatını tam yeni bir kontekstdə əks etdirən Walter Ruttmannın « Böyük şəhərin simfoniyası – Berlin ” (1920) adlı klassik filmindən təsirlənir.
Alex.Do (Dystopian leyblın ustadı. Məşhur DJ Berghain və 5-ci Simfoniya aktının müəllifi) 65 dəqiqəlik filmi orijinal səsyazının unikal canlı interpretasiyası ilə gücləndirəcəkdir. O, Frank Wiedermann ilə birlikdə, kompozisiyanın ayrı-ayrı parçalarını yenidən işləməyə və dəyişməyə imkan verən canlı musiqi performansını yaratdı.
___________________________

“SYMPHONY OF NOW”
A Symphonic film by Johannes Schaff with live electronic music by DJ Alex.Do
📆 27 February 2020, 20:00
📍 Chamber and organ music hall (28 May 41)
🆓 Entrance free

A cinematic love letter, a hidden perspective of Berlin by night.
A live 65- minute music and cinema experience of old and new Berlin. The project is influenced by the ground- breaking, classic film “Berlin – Die Sinfonie der Großstadt” (1920) by Walter Ruttmann in which ordinary Berlin life is reframed in an entirely new context.
Alex.Do (Dystopian label mastermind. Renowned Berghain DJ and co-creator of the Symphonies 5th act) will back up the 65-minute film with an ever unique live re-interpretation of the original soundtrack. Together with Frank Wiedermann he developed a live set that allows him to revert to individual tracks of the composition, rearranging and reediting them.

Bəyən və paylaş