20 Fevral 10:37

“İslam irfan ənənəsinin inkişafında İmadəddin Nəsiminin rolu” mövzusunda elmi-praktik konfrans

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda 19 aprel 2019-cu il tarixdə saat 11:00-da keçiriləcək.

Konfransın istiqamətləri:
1. Nəsiminin yaradıcılığında mənəviyyat

2. Dahi mütəfəkkir Nəsiminin həyatı və fəlsəfi baxışları
3. İmadəddin Nəsiminin sələfləri və xələfləri
4. Nəsiminin poeziyasında həyat, sevgi və gözəllik motivləri
5. Nəsimi – Azərbaycanda fəlsəfi poeziyanın nümayəndəsi kimi
6. Nəsimi yaradıcılığında hürufiliyin təsiri
7. Nəsimi poeziyasında bədii təsvir vasitələri
8. Nəsimi yaradıcılığında Quran ayələri və sufilik ənənəsinin sintezi
9. Nəsiminin sufiliyə dair görüşləri
10. Nəsimi yaradıcılığında təcəlla nəzəriyyəsi
11. Nəsiminin şeirlərində simvolizm

Konfransa giriş sərbəstdir.

Bəyən və paylaş