12 Sentyabr 11:56

JURNALİSTLƏR, BLOGGERLƏR, VIDEOQRAF VƏ FOTOQRAFLAR, JURNALİSTİKA SAHƏSİNDƏ TƏHSİL ALAN TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN MÜSABİQƏ

• SAĞLAM HƏYAT TƏRZİNİN TƏŞFİQ EDİLMƏSİ
• İCTİMAİYYƏTİN MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ VƏ CƏMİYYƏTİN BU İDMAN NÖVÜNƏ MARAĞININ
ARTIRILMASI

• BU SAHƏDƏ ÖLKƏNİN İDMAN TARİXİNİN ARAŞDIRILMASINA DƏSTƏK VERİLMƏSİ VƏ
İRSİLİYİN TƏBLİĞ EDİLMƏSİ
• ÖLKƏMİZDƏ YELKƏNLİ İDMANIN İNKİŞAFINA TÖVHƏ VERİLMƏSİ

MÜSABİQƏNİN ŞƏRTLƏRİ:

• İŞTİRAKÇILAR JURNALİSTLƏR, BLOGGERLƏR, VIDEOQRAF VƏ FOTOQRAFLAR,
JURNALİSTİKA SAHƏSİNDƏ TƏHSİL ALAN TƏLƏBƏLƏR;
• MÜSABİQƏYƏ ORİJİNAL MÜƏLLİF MƏQALƏLƏRİ, FOTO-REPORTAJLAR VƏ YA
SUJETLƏRİ TƏQDİM EDİLMƏLİDİR;
• MƏQALƏLƏR 1 NÜSXƏDƏ OLMAQLA, İŞTIRAKÇI HAQQINDA QISA MƏLUMAT GÖSTƏRİLMƏKLƏ (SOYADI, ADI VƏ ATASININ ADI, İŞLƏDİYİ VƏ YA OXUDUĞU
TƏŞKİLATIN ADI, VƏZİFƏSİ, DƏRƏCƏSİ, ƏLAQƏ TELEFONU) TƏQDİM OLUNMALIDIR;
• MƏQALƏLƏR ELEKTRON POÇT VASİTƏSİLƏ MİCROSOFT WORD FORMATINDA
TİMES NEW ROMAN 12PT ŞRİFTİ İLƏ YAZILMALI VƏ SƏTİRLƏRİN ARASINDA İKİQAT MƏSAFƏ QOYULMALIDIR. HƏR SƏHİFƏ AYRI-AYRI NÖMRƏLƏNƏRƏK GÖNDƏRİLMƏLİDIR;
• TELE-RADIO SUJETLƏRİ CD VƏ YA DVD-DƏ (RADİO SUJETLƏRI ÜÇÜN
YAZILI STENOQRAM DA ƏLAVƏ ETMƏKLƏ) TƏQDIM EDİLMƏLİDİR;
• MƏQALƏLƏR, FOTO-REPORTAJLAR VƏ SUJETLƏR AZƏRBAYCAN VƏ RUS DİLİNDƏ OLA BİLƏR;
• MÜƏLLİFLƏR ÖZ MƏQALƏLƏRİNİ, MƏQALƏLƏRİN MÜSABİQƏYƏ TƏQDİM OLUNMASI DÖNƏMİ İÇİNDƏ (9 SENTYABR-5 DEKABR) MÜVAFİQ MEDİA VASİTƏLƏRİNDƏ DƏRC ETMƏLİDİRLƏR VƏ HANSI MÜSABİQƏ ÜÇÜN ƏRSƏYƏ GƏTİRDİYİ QEYD OLUNMALIDIR
• MƏQALƏLƏR, FOTO-REPORTAJLAR VƏ YA TELE-RADİO SUJETLƏRİ 5 DEKABR 2016-CI IL TARİXİNƏDƏK AZƏRBAYCAN YELKƏNLİ İDMAN FEDERASIYASINA TƏQDİM EDİLMƏLİ VƏ YA
[email protected] ELEKTRON POÇT ÜNVANINA
GÖNDƏRİLMƏLİDİR.

VAXT PLANI:

• MÜSABİQƏNİN ELAN OLUNMASI:
9 SENTYABR, 2016-CI İL
• MƏQALƏLƏRİN KİV-LƏRDƏ DƏRC EDİLƏRƏK MÜSABİQƏYƏ TƏQDİM OLUNMASI: 

5 DEKABR, 2016-CI İL TARİXİNƏDƏK
• MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ:
25 DEKABR, 2016-CI İL TARİXİNƏDƏK

MÜKAFAT FONDU:

• TELE-RADİO SÜJETİ ÜZRƏ: 1000 AZN
• MƏQALƏ ÜZRƏ: 1000 AZN
• FOTO-REPORTAJ: 1000 AZN

[email protected]
+99412 404 75 87

Bəyən və paylaş