Kabul ve Kararlilik Terapisi semineri

Eğitim Süresi: 6 Modül 3 Ay, 6 Hafta, 75 Saat Eğitim

Eğitimin Amacı: Eğitim Detayları; Eğitim; genel bir kuramsal girişin ardından, davranışçı terapinin temel ilkeleri ve kavramlarının ve ACT psikopatoloji modelini oluşturan altı boyutun didaktik sunum, örnek görüşmeler, rol yapma, yaşantısal grup uygulamaları yöntemleriyle pekiştirilmesi, eğitim günleri dışında oluşturulacak e-posta grubu üzerinden haftalık egzersizler ve geribildirimlerin verilmesi, yazılı ve görsel materyallerin sağlanması şeklinde gerçekleşecektir.

Süpervizyon Desteği: Eğitim boyunca eğitime katılanlar ile Dr. Sinem Durusal birebir iletişimde olacaktır.

Eğitim Türü: Online Eğitim / Zoom ile yapılacaktır. ( Haftalık dersler kayıt edilecek ve 3 aylık eğitim sürecinde tekrar izlenebilecektir.) Haftalık modüller video kayıt edilecek olup eğitim süresince tekrar tekrar izlenecektir.
1. Modül
Bağlamsal Davranışçı Yaklaşım, ACT ve RFT’ye giriş
İşlevsel Bağlamsalcılık
Davranışın İşlevsel Analizi ve klinikte uygulanması
Davranış terapisinin temel ilkeleri ve ACT terapistinin duruşu

2. Modül
ACT ve Psikolojik Katılık Formülasyonu
Kural güdümlülüğe karşı değerlere temas
Değer odaklı müdahaleler
Yaratıcı umutsuzluk ve Gönüllülük
3. Modül
Yaratıcı umutsuzluk nasıl oluşturulur?
Yaşantısal kaçınmaya karşı yaşantısal kabul
Yaşantısal kabul ilişkili müdahaleler
Bilişsel birleşme ve Bilişsel ayrışma süreçlerinin klinikte kullanımı

4. Modül

An ile temas ve terapistin kendindelik becerileri
An ile temas becerilerinin geliştirilmesi
ACT’in benlik yaklaşımı ve benlik ilişkili müdahaleler
5. Modül
Kendine-şefkat müdahaleleri ACT’te nasıl kullanılır?
RFT açısından metaforun işlevi nedir, klinikte nasıl kullanılır?
ACT terapi süreci
6. Modül
ACT müdahale becerilerini pekiştirmek
Klinik görüşme becerisini geliştirmek
Vaka tartışmaları

Ətraflı məlumat və qeydiyyat: +994 70 708 53 63

Bir cavab yazın

Back to top button