“KİMYA: NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR” MÖVZUSUNDA TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ KONFRANSI

Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin təşkilatçılığı ilə 18-19 may 2020-ci il tarixlərində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş

“KİMYA: NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR” MÖVZUSUNDA

TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ KONFRANSI keçiriləcəkdir.

Elmi konfrans Microsoft Teams platforması üzərindən onlayn formatda olmaqla saat 12:00-da başlayacaqdır.

Virtual elmi konfransda iştirak etmək istəyən şəxslərin 15 may 2020-ci il saat 17:00-dək  [email protected] ünvanına müraciət etməsi xahiş olunur.

Bir cavab yazın

Back to top button