7 Noyabr 19:38

Korporativ biznesin məhsullarının metodologiyası və hazırlanması şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi vakansiyası

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)

 

Ведущий специалист/ специалист Отдела методологии и разработки продуктов корпоративного бизнеса

 

 

Требования:

– высшее финансовое / экономическое образование;

– опыт разработки, внедрения продуктов и процессов для корпоративных клиентов (малого и среднего бизнеса);

– опыт автоматизации кредитных процессов;

– высокий уровень самоорганизации и самоконтроля;

– умение концентрироваться на задаче при дефиците времени;

аналитические навыки, системность мышления;

– коммуникабельность, быстрая обучаемость и умение самообучению;

– хорошее знание рынка банковских услуг/ продуктов и конкурентной среды;

– знание основных банковских процедур (залоги, риски и тд) и регламента нормативных документов ЦБ АР в части кредитования корпоративных клиентов;

– опыт ведения встреч, составления и согласования регламентных документов, анализ рынка, составления технических заданий;

– знание русского и азербайджанского языка;

– уверенный пользователь Word, Exel, PowerPoint.

Обязанности:

– модернизация и разработка всех банковских продуктов для корпоративных клиентов с учетом требования рынка и степени удовлетворенности клиентов Банка;

– разработка и согласование продуктов и внутренних нормативных документов, регламентирующих процессы кредитования, документарного бизнеса и привлечения пассивов, транзакционных операций и иных банковских услуг/ продуктов корпоративного бизнеса;

– расчет окупаемости внедряемых продуктов/ услуг;

– подготовка бизнес-требований автоматизации продуктов/ услуг для корпоративных клиентов;

– взаимодействие со смежными подразделениями при разработке/ согласовании/ утверждении продуктов и внутренней нормативной документации;

– подготовка Презентаций, справок предложений: по улучшению продуктов, процессов и сопровождения сделок, ценообразованию;

 

Резюме высылать на электронный почтовый адрес: [email protected]  (CV отправлять с указанием названия вакансии)

 

 

Bank VTB (Azərbaycan) ASC

 

Korporativ biznesin məhsullarının metodologiyası və hazırlanması şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi

 

 

Tələblər:

– maliyyə/iqtisadiyyat sahəsində ali təhsil;

– korporativ müştərilər (kiçik və orta biznes) üçün məhsulların və proseslərin hazırlanması, tətbiq edilməsi təcrübəsi;

– kredit proseslərinin avtomatlaşdırılması sahəsində təcrübə;

– yüksək özünü təşkil və özünə nəzarət keyfiyyətləri;

– vaxt çatışmazlığı şəraitində diqqəti tapşırığın həllində cəmləmək bacarığı;

– analitik qabiliyyət, təfəkkürün sistemliliyi;

– ünsiyyətlilik, tez qavrama və öz biliyini artırma qabiliyyəti;

– bank xidmətləri / məhsulları bazarına və rəqabət mühitinə yaxşı bələd olmaq;

– korporativ biznesin müştərilərinin kreditləşdirilməsi üzrə əsas bank prosedurlarına (girovlar, risklər və s.) və AR MB-nin normativ sənədlərinin reqlamentinə bələd olmaq;

– görüşlərin aparılması təcrübəsi, reqlament sənədlərinin tərtibi və razılaşdırılması, bazarın təhlili, texniki tapşırıqların hazırlanması;

– rus və Azərbaycan dillərini bilmək;

– Word, Exel, PowerPoint proqramlarının təcrübəli istifadəçisi.

Öhdəliklər:

 

– bazarın tələblərini və Bankın müştərilərinin məmnunluq səviyyəsini nəzərə almaqla korporativ müştərilər üçün bütün bank məhsullarının modernləşdirilməsi və hazırlanması;

– məhsulların və kreditləşdirmə, sənədli biznes və passivlərin cəlb edilməsi proseslərini, tranzaksiya əməliyyatlarını və korporativ biznesin digər bank xidmətləri/ məhsullarını tənzimləyən daxili normativ sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması;

– tətbiq edilən məhsul/xidmət xərclərinin çıxarılmasının hesablanması;

– korporativ müştərilərə məhsulların/xidmətlərin avtomatlaşdırılmasına dair biznes tələblərinin hazırlanması;

– məhsul və daxili normativ sənədlərin hazırlanması/razılaşdırılması/təsdiq olunması zamanı aidiyyəti bölmələrlə qarşılıqlı əlaqə;

– təqdimatların, təklif arayışlarının hazırlanması: məhsulların, proseslərin yaxşılaşdırılması və sövdələşmələrin müşayiəti, qiymət əmələ gəlmə üzrə;

 

 

Tələblərə uyğun namizədlərdən şəxsi anket formasını [email protected] elektron poçt ünvanına göndərmələri xahiş olunur (CV formaları, mövzu hissəsində vakansiyanın adını qeyd etməklə göndərilməlidir).

 

 

Bəyən və paylaş