Magistratura Tələbəsinin müəllimlər üçün sorğusu

İştirakçının məlumatladırılması
Bu sorğu Əminət Diqanayeva tərəfindən Magistr Tezisinin bir hissəsi kimi aparılır və Azərbaycan məktəblərində müəllimlərin rifah halının araşdırılması üçün nəzərdə tutulub. Sorğunun müddəti 2021ci il yanvar ayının 1-dən may ayının 31-nə kimi nəzərdə tutlub.
Sorğuda iştiraka marağınıza  görə təşəkkür edirəm.
İştirakçı hüquqları
1. Sorğunun aparılma üsulları və əldə olunan məlumatın istifadə olunması haqqında şəffaf informasiyanın sorğuda iştirak edənlərə verilməsi.
(Mən sorğuya daxil etdiyim məlumatla bağlı istənilən zaman sual verə bilərəm)
2. Daxil edilən məlumata istənilən zaman giriş əldə etmək hüququ. (Mən istədiyim zaman daxil etdiyim informasiyaya giriş əldə edə bilərəm)
3. Daxil edilən məlumatın silinməsi və istifadəsinin limitlənməsi hüququ. (Mən daxil etdiyim məlumatda bir yanlışlıq görsəm,sorğu aparan tərəf onu mümkün qədər qısa bir zamanda düzəldəcək).
4. Daxil edilmiş informasiyanın qorunması hüququ. ( Daxil etdiyim məlumat üçüncü tərəfə ötürələcəyi təqdirdə, mənə məlumat veriləcək).
5. Məlumatın daşınabilmə hüququ. (Tələb etdiyim təqdirdə, sorğu aparan tərəf daxil etdiyim məlumatı mənə ötürəcək).
6. Etiraz etmə hüququ. (İstənilən zaman, daxil etdiyim məlumatın istifadə olunmasına etiraz edə bilərəm).
7. İnformasiyanın avtomatik emalı nəticəsində çıxarılan qərara – profayling daxil olmaqla, hədəf olmamaq. (Bu məni narahat etmir, lakin narahat edərsə bildirəcəm.)
8. Hüquqların qorunması. ( Hüquqlarımın pozulacağı təqdirdə İnformasiya Qorunması və Azadlığı üzrə Milli Müdafiə Orqanına müraciət edə bilərəm).

Əziz müəllimlər, sorğuda iştirak etməklə xaricdə təhsil alan tələbəmizə dəstək ola bilərsiniz.

Qeyd: Əgər sorğu ingilis dili açılsa, sağ tərəfdə, yuxarıda Azərbaycan dilinə çevirə bilərsiniz.

https://elteppk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cA9Cp5c57Z55jEN

Bir cavab yazın

Back to top button