Məktəb fənləri müəllimi vakansiyası

Название вакансии: Преподаватель по школьным предметам

Текст для вакансии:

1) Проекту онлайн Азербайджан нужны специалисты по следующим сферам школьных предмет, готовые преподавать, снимаясь в видео-уроках для контента сайта:

1.1. Биология
1.2. История Азербайджана
1.3. Мировая история
1.4. Химия
1.5. Физика
1.6. Литература
1.7. Астрономия
1.8. Конституция
1.9. Философия
1.10 Математика (высшая и школьная)
1.11. НВП

Другие предметы преподавания также приветствуются

2) Мы являемся онлайн-платформой с образовательными видеороликами, предоставляющая возможность получать опыт и знания в разнообразных сферах, как в онлайн, так и в офлайн режимах
3) Наша платформа и рабочий коллектив постоянно развиваются и повышают уровень предоставляемых услуг.

Наши предложения:

1) Оформление по трудовому кодексу АР
2) Обеспечение всех условий для съёмки качественного контента
3) Дополнительный вклад в развитие вашей преподавательской деятельности
4) Шанс стать часть крупнейшего образовательного сообщества в Азербайджане
5) Удобный график работы (по договоренности)
6) Хороший дополнительный заработок за короткий временной промежуток
7) Индивидуальный подход к каждому преподавателю
8) Работа с дружелюбным профессиональным коллективом

Наши требования:

1) Высокий уровень знаний своей сферы преподавания
2) Опыт в преподавании является приоритетом
3) Ответственное отношение к работе, возможность быть доступным (-ой) в обговоренное для съёмок время.
4) Опрятный внешний вид, грамотная речь

Заработная плата обговаривается во время собеседования, резюме обязательно с фотографией.

 

Vəzifə adı: Məktəb fənləri müəllimi

İş mətni:

1) Onlayn Azərbaycan layihəsi, saytın məzmunu üçün video dərslər çəkərək tədrisə hazır olan aşağıdakı məktəb fənləri üzrə mütəxəssislərə ehtiyac duyur:

1.1. Biologiya
1.2. Azərbaycan tarixi
1.3. Dünya tarixi
1.4. Kimya
1.5. Fizika
1.6. Ədəbiyyat
1.7. Astronomiya
1.8. Konstitusiya
1.9. Fəlsəfə
1.10 Riyaziyyat (ali və məktəb)
1.11. NVP

Digər tədris fənləri də qəbul edilə bilər

Təkliflərimiz:

1) Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq rəsmiləşdirmə
2) Yüksək keyfiyyətli dərslərin çəkilməsi üçün hər cür şəraitin yaradılması
3) Müəllimlik fəaliyyətinizin inkişafına əlavə töhfə
4) Azərbaycanın ən böyük təhsil cəmiyyətinin hissəsi olmaq şansı
5) Sərbəst iş qrafiki (razılaşma yolu ilə)
6) Qısa müddət ərzində yüksək əlavə gəlir əldə etmə imkanı
7) Hər müəllimə fərdi yanaşma
8) Səmimi peşəkar komanda ilə işləmək imkanı

Tələblərimiz:

1) Tədris sahənizdə yüksək səviyyədə biliklərin olması
2) Müəllimlik təcrübəsi arzuolunandır
3) İşə məsuliyyətli yanaşma, çəkiliş üçün razılaşdırılmış vaxtda iştirak etmək imkanı.
4) Səliqəli görünüş, nitqin qrammatik cəhətdən düzgün olması

Əmək haqqı müsahibə zamanı müzakirə olunur, tərcümeyi-halda şəkliniz olmalıdır.

Platformamız və işçi qüvvəmiz daim inkişaf edir və göstərilən xidmətlər səviyyəsini yaxşılaşdırır. Əgər siz də komandamızın bir hissəsi olmaq istəyirsinizsə, xahiş edirəm öz CV-lərinizi aşağıdakı ünvana göndərin: [email protected]

Job Title: School Subjects Teacher

Job text:

1) The online Azerbaijan project needs specialists in the following areas of school subject, ready to teach by filming video lessons for the site’s content:

1.1. Biology
1.2. History of Azerbaijan
1.3. World history
1.4. Chemistry
1.5. Physics
1.6. Literature
1.7. Astronomy
1.8. Constitution
1.9. Philosophy
1.10 Mathematics (higher and school)
1.11. NVP

Other teaching subjects are also welcome

We are an online educational video platform providing an opportunity to gain experience and knowledge in various fields, both online and offline.

What do we offer:

1) Registration in accordance with the labor code
2) Providing all conditions for shooting high-quality content
3) Additional contribution to the development of your teaching activities
4) Chance to become part of the largest educational community in Azerbaijan
5) Convenient work schedule (by agreement)
6) High additional income in a short period of time
7) Individual approach to each teacher
8) Chance to work with a friendly professional team

Our requirements:

1) High level of knowledge in your field of teaching
2) Experience in teaching is a plus
3) Responsible attitude to work, the ability to be available at the agreed time for filming.
4) Neat appearance, competent speech

Salary is discussed during the interview; the resume should contain your photo.

Our platform and workforce are constantly developing and improving the level of services provided. If you also want to become a part of our team, please send your CV to: [email protected]

Bir cavab yazın

Back to top button