“Mühasibat işi” sertifikasiya proqramına qeydiyyatın son həftəsi

Müddəti 60 saat
Kimlər üçün nəzərdə tutulub ♦ Mühasibat işini peşəkar səviyyədə öyrənmək istəyən bütün şəxslər
Sertifikatlaşma qaydaları Təlim mövzuları üzrə keçirilən 3 testin ümumi nəticələri üzrə 75 və ondan yuxarı bal toplayan dinləyiciyə “müvəffəqiyyət”, bundan aşağı nəticə göstərənlərə isə “iştirak” sertifikatı təqdim olunur.

 

Proqramın qısa məzmunu

Modul 1. Mühasibat uçotunun əsasları

► Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu və Azərbaycanda tətbiq edilən standartlar 

► İstifadəçilər və onların məlumatlara tələbatları

► Maliyyə vəziyyəti, maliyyə nəticələri və maliyyə vəziyyətində dəyişikliklər

► Maliyyə hesabatlarına qeydlər və əlavələr

► Əsas fərziyyələr

► Maliyyə hesabatlarının keyfiyyət xarakteristikaları

► Maliyyə hesabatlarının elementləri

► Maliyyə hesabatlarının elementləri tanınması

► Maliyyə hesabatlarının elementləri qiymətləndirilməsi

► Maliyyə hesabatların növləri

► Maliyyə vəziyyəti və balans tənliyi

► Ilkin sənədlər

► Maliyyə uçotunun dövrü, işçi cədvəllər və nizamlayıcı qeydlərin aparılması

► Hesablama metodu ilə uçot

► Xalis mənfəət

Modul 2. Mühasibat uçotu

► Mühasibat uçotunun proqram təminatı (1C 8.2 mühasibatlıq proqramı)

► Alınacaq məbləğlər:

► Debitor borclarının tanınması və qiymətləndirilməsi

► Ümidsiz borcların tanınması

► Kreditlə xalis satışlara faiz nisbəti metodu

► Debitor borclarının müddətinə görə metodu

► Mal material ehtiyatları: Ehtiyatların tərifi və təsnifləşdirilməsi

► Ehtiyatların qiymətləndirilməsi metodları

    ■ Faktiki dəyər metodu

    ■ Xalis satışların dəyəri metodu

► Ehtiyatların uçot sistemi

► Ehtiyatların təhlili

► Maliyyə hesabatlarında açıqlanması

► Torpaq, tikli və avadanlıqlar

► Qeyri – maddi aktivlə və Qudvilr

► Səhvlərin düzəldilməsi:

► Səhvlərin növləri

► Səhvlərin düzəldilməsi metodları

► Alınan kreditlərin uçotu

► İşçi heyətlə hesablaşmaların uçotu

Modul 3. Vergi uçotu

► Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

► Vergilərin növləri, vergi dövrü, vergilərin hesablanma qaydaları və vergi hesabatlarının verilmə müddətləri, Vergi orqanları ilə hesablaşmalar

► Sosial sığorta haqqlarının hesablanması və ödənilməsi, DSMF ilə hesablaşmalar

► Büdcə və büdcədənkənar fondlarla hesablaşmaların mühasibat uçotunda əks etdirilməsi

► Vergi hesabatlarının BTP proqram təminatı ilə ofline rejimdə və internet üzərindən birbaşa online rejimdə tərtib olunması və göndərilməsi

► Vergi Hesab Fakturaların EFP proqram təminatı ilə ofline rejimdə və internet üzərindən birbaşa online rejimdə tərtib edilməsi və göndərilməsi

► DSMF hesabatlarının (B1 və B3 hesabatlarının) internet üzərindən birbaşa online rejimdə tərtib edilməsi və göndərilməsi

Modul 4. Maliyyə hesabatları

► Maliyyə hesabatlarının hazırlanması

► 1C 8.2 mühasibatlıq proqramında keçdiyi mövzular üzrə simulyasiya

 

Ətraflı məlumat: abtc.az

Tel.: (+994-12) 4970710 / 11 / 12

(+994-50) 2253888

Email: [email protected]

World Business Center (10-cu mərtəbə)

Səməd Vurğun küç., 43

Bakı, AZ-1014, Azərbaycan

Bir cavab yazın

Back to top button