Online ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

Online ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ / 19-20 Eylül

Çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve psiko-motor gelişim durumlarını değerlendirebilmek için zaman zaman objektif ve projektif testlere ihtiyaç duyulmaktadır. Listesi sunulan testlerden ihtiyaca durumuna göre uygulama yapılmakta ve test sonucuna göre raporlama yapılarak aileye bilgi verilmektedir.

Eğitmen: Dr. SİNEM DURUSAL / Uzman Klinik Psikolog

Eğitim Tarihi: 19-20 Eylül 2020 Cumartesi-Pazar

Eğitim Süresi: 2 Gün 16 Saat Cumartesi ve Pazar 11:00-19:00

Eğitimin Amacı: Çocukların gelişimlerini sağlıklı bir şekilde gözlemlemeye olanak sağlayan ve güncel olarak kullanılan ölçme değerlendirme testlerinin uygulama ve raporlama yetkilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim Türü: Online Eğitim / Zoom ile yapılacaktır.

Belgelendirme: Alfa Etkinlik onaylı Uzman Klinik Psikolog Dr.SİNEM DURUSAL UYGULAYICI SERTİFİKA (Elektronik olarak verilecektir.)

Materyaller: Ücrete dahildir ve PDF olarak mail adreslerinize gönderilecektir.

Süpervizyon Desteği: Süresi sınırsız olup eğitim sonrası eğitime katılanlar ile Dr. Sinem Durusal ile bir whatsapp grubu oluşturulacak ve süresiz bir şekilde destek alabileceklerdir.

NEDEN KATILMALIYIM?
Çocukları sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için çocuk ya da yetişkin danışanları psikolojik değerlendirme yapabilme becerisi ve yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitimde katılımcılara teorik bilgiyle birlikte uygulama örnekleri sunulacak ve farklı raporlama örnekleri gösterilecektir.

OTURUMLAR
1. İlk Görüşme-Anamnez Alma, Çocuk- Ergen Görüşmelerine giriş

Çocukla psikolojik danışmada nelere dikkat edilmeli?

Çocukla psikoterapotik iletişim nasıl sağlanır?

Projektif yöntemlerle çocuğu tanıma

Terapide kullanılabilecek yöntemler & Okullarda kullanılabilecek yöntemler

2. İnsan Çiziminde Yaşa Göre Gelişim Ölçütleri ve Goodenough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi

Good Enough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi bireylerin zihinsel gelişimlerini ölçmeyi amaçlayan çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Performans testidir. Süreli bir testdeğildir.3-15 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

3. Cattell 2A

7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zekâ testidir.

4. Cattell 3A Zeka Testi

Zekâyı ölçen bir performans testidir. 6-7 ile 0-14 yaş arası bireylere uygulanır. Grup olarak uygulanabilir. Kültürden arınmış bir testtir.

5. Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi). 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

6. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Okul olgunluğu ölçeği 60—72 ay arası bireylere uygulanır. Bireyin okula hazır bulunuşluk düzeyini tespit eder. Çocukların okula, öğrenmeye, yönergeleri almaya hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir.

7. Frostig Görsel Algı Testi

Görsel algı, görsel uyaranları, tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yeteneğine denir. 3-8 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

8. Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

9. Peabody Resim Kelime Testi

Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur

10. D2 Dikkat Testi

9-60 yaşlar arasındaki bireylere bireysel veya grup hâlinde uygulanabilir. d2 Dikkat Testi zamana bağlı olarak, özellikle seçici dikkat, odaklanma ve dikkat salınımını ölçen, kullanımı kolay bir testtir.

11. Frankfurter Dikkat Testi

60–72 ay arası çocuklara okullarda okul öncesi sınıflarda, yuvalarda ve rehberlik merkezlerinde bireysel olarak uygulanabilen bir testtir. Çocukların dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır.

12. Burdon Dikkat Testi

Bireyin dikkat gücünü ölçmek amacıyla 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa ya da dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.

13. Uygulama

14. Raporlama

Qeydiyyat: +994 70 708 53 63

 

Bir cavab yazın

Back to top button