“Professional Marketing Vol 2” təlimi

Hoffman Co yeni Praktiki “Professional Marketing” təlim proqramına start verir.

Təlim Marketinq sahəsi üzrə ixtisaslaşmaq istəyənlər, bu sahədə çalışan və maraq göstərən şəxslər üçün nəzərdə tutulub.

• Təsnifat: Təlimlər həftədə 2 dəfə 2 saat olmaqla keçiriləcək.
• Daha real Case study, quizlər,video və praktikalardan istifadə olunacaq.
• Program çərçivəsində real iş prosesində “Marketing strategiyaları” istifadə olunacaq.
• Şirkətlərdə baş verən problemlər və marketing yolu ilə həlli yolları real hadisələr
• Təlimin son günündə iştirakçıların nə dərəcədə hazır olmaları yoxlanılacaq.
• Təlim Proqramı 11 Modul 10 Təlimdən ibarətdir
• Proqramın son günü möhtəşəm Sertifikat mərasimi keçiriləcək və Diplomlar təqdim olunacaq.

İnstructor:
Elnur İslamov. PhD, : İdarəetmə üzrə Ankara Qazi Universiteti, davam edir.
Bakalavr – Maqistr/MBA – Ankara Qazi Universiteti
Tədris: Almaniya GIZ-Menecment Proqram məzunu

Elmi və Peşəkar fəaliyyəti

Əsas fəaliyyət və sahələr: Konsaltinq, Marketinq, Layihələr, Satış, Bankçılıq, Turizm, Aqrar,
İdarəetmə, Sahibkarlıq, İctimai Birliklər, Kommersiya və Sosial yönümlü layihələr
İqtisad və Turizm Menecment Universitetlərində
Marketinq Menecment, Reklam, PR fənnlərin tədrisi
ABTM, CIPE, WIPO, ILO, EDF Təlimçi-konsultant-ekspert

Proffesional Marketinq proqramının mövzuları:

Modul 1: MARKETİNQİN ƏSASLARI

-Marketinqin biznesdə rolu
-Keçmişdən gələcəyə təkmilləşən Funksiyaları
-Marketinqin klassik 4P və 12P miksləri
-Praktiki məşğəlı: Virtual bir şirkətin quruluşu

 

Modul 2: STRATEJI MARKETINQ

-Biznesin inkişaf strategiyası
-Marketinq Planlaması
-Praktiki məşğələ: Faktiki və idealdakı vəziyətin müqaisəsi

 

Modul 3: BAZAR ARAŞDIRMALARI:

-Məqsədi və faydası
-Məlumatların əldə etmə
-Geribilidirmlərin/şikayətlərin effektiv idarəedilməsi
-Bazarın analizi (böyüklük, rəqabət, istehlakçı davranışı və s.)
-Praktiki məşğələ:

 

Modul 4: BAZARIN SEQMENTLƏŞDİRİLMƏSİ:

-Meyarlar
-Hədəf bazar / müştəri seqmentasiyası necə aparılır
-Praktiki məşğələ:

 

Modul 5: MƏHSULUN HAZIRLANMASI

-Məhsulun 3D-i
-Məhsulun həyat dövrü
-Praktiki məşğələ

 

Modul 6: QİYMƏTLƏNDİRMƏ STRATEGİYASI:

-Istehlakçı dəyəri əsasında qiymət qoyma
-Xərclər əsasında qiymət qoyma
-Praktiki məşğələ:

 

Modul 7: MARKETİNQ KOMMUNİKASİYA:

-Kommunikasiya kanalları
-B2G, B2B və B2C kommunikasiya
-Praktiki məşğələ:

 

Modul 8: MƏHSULUN BAZARA PAYLANILMASI

-Effektiv paylanma kanalların seçilməsi prosesi
-Kanallar ilə doğru məzmunlu kommunikasiya

 

Modul 9: BAZARA DAXİL OLMA STRATEGİYALARI

-Yeni məhsullar bazara giriş Strategiyaları
-Marketinqdə ANSOFF Matriksi

 

Modul 10: İSTEHLAKÇI DAVRANIŞI

-Şüaraltı təsir alətləri
-Yeni trend “çox bilmiş müştəri”
-Praktiki məşğəlı:

Modul 11: LOYALLIQ PROQRAMLARI

-Nədir və nə işə yarayır
-Ən əsas növləri
-Praktik keys: Sahibkarlar Klubu

Modul 12: Rəqəmsal/dijital marketinq

-Müasir marketinqin trendi
-Effektiv idarəetmə texnikalar və alətləri

Hoffman Co – “Professional Marketing Vol ” daxildir:

✔ 11 Modul İntensiv Təlim proqramı
✔ Təlim Materialları, resurslar
✔ 100% Praktiki
✔ Sonda iştirakçılara Sertifikat veriləcək

Hər şey daxil “Professional Marketing Vol” ödənişi sadəcə 145 Azn təşkil edir. Tələbər üçün isə 125 Azn təşkil edir. Ödənişləri hissə-hissə edə bilərsiniz.

Qeyd: İlkin 20 Azn ödəniş edib, qeydiyyatdan keçə bilərsiniz.

Qeydiyyat linki: https://cutt.ly/qtiO4RK

Bir cavab yazın

Back to top button