30 Aprel 21:44

Rəssamla tanışlıq: Bütünay Haqverdiyev

Dostlar, sizi mayın 9-u saat 19:00-da gənc və istedadlı rəssam Bütünay Haqverdiyevlə görüşə dəvət edirik!

Bütünay Haqverdiyev 1989-cu ildə Bakıda rəssamlar ailəsində dünyaya gəlib. 2009-cu ildə Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Kollecini və 2011-ci ildə isə Moskvada Böyük Britaniya Ali İncəsənət və Dizayn Məktəbini bitirib. Müxtəlif art rezidensiya proqramlarında iştirak edib, o cümlədən Norveçin Svalbard şəhərində. Bir çox fərdi və qrup sərgiləri olub: «Before, during, after…» («Əvvəl, ərzində, sonra…») (MİM, Bakı, 2010), “Ön söz” (YARAT, Bakı, 2011), ZAVOD (YARAT, Bakı, 2012), 55-ci Venesiya Biennalesi (2013), “Azərbaycan xalçaları incəsənətdə” (Kann Festivallar sarayı, 2015) və s. Bütünay bir sıra layihələrin kuratoru kimi də çalışıb: Yar Ad An project, У Чушь(Uçuş), Müqavimət. Həmçinin Bütünay Haqverdiyev divar rəngkarlığı (freska) və bərpaçılıq təcrübəsinə 2003-2008-ci illərdə Müqəddəs Arxangel Mixail kilsəsi və Müqəddəs Mürdaşıyan Zənənlər Başkilsəsi məbədlərinin bərpası zamanı əldə etmişdir. Rəssamın əsərləri Azərbaycan, Avstraliya, İngiltərə, Almaniya, Norveç, ABŞ-ın şəxsi kolleksiyalarına daxildir.

Giriş sərbəstdir

Друзья! 9-го мая в 19:00 приглашаем вас на встречу с молодым азербайджанским художником Бутунаем Хаквердиевым.

Бутунай Хаквердиев – выпускник московской Британской Высшей Школы Искусства и Дизайна (выпуск 2011 года) и факультета живописи Художественного Училища им. А. Азимзаде (2005, 2009). Художник был гостем многих международных арт-резиденций, включая арт-резиденцию в городе Cвальбард в Норвегии. Работы художника выставлялись в Азербайджане и за рубежом, в том числе в рамках следующих выставок: Азербайджанские ковры в Каннском Фестивальном Дворце (2015); персональная выставка «Перекресток» в галерее Q gallery (Баку 2014); Азербайджанский Национальный Павильон на 55-ой Венецианской биеннале; Международный Салон Центрального Дома Художников (Москва, 2013); проект «Завод», представленный Центром YARAT (Баку, 2012); итоговая выставка года Artplay, BHSAD (Москва, 2012); коллективная выставка «Наследие» при Посольстве Евросоюза (Баку); коллективная выставка «Ситуационная скульптура», Artplay (Москва, 2012); выставка «Предисловие» в Центре YARAT (Baku, 2011); Персональная выставка «До, во время, после…», Центр Современного Искусства (Баку, 2010). Бутунай также выступил в качестве куратора нескольких проектов в рамках пространства Yar Ad An project, включая коллективные выставки «Сопротивление» (2009) и “У Чушь( Полет)”. Опыт в области фресковой живописи и реставрации художник приобрел с 2003 по 2008 год во время реставрации православного храма им. Св. Варфоломея в Баку.

Вход свободный

Friends! On May 9th at 7 pm, you are invited to a talk by young azerbaijani artist Butunay Hagverdiyev.

Butunay graduated from British Higher School of Art and Design, Moscow (2001) and Azim Azimzadeh Art college, Painting faculty (Baku 2005, 2009).
Butunay has been invited to a number of international residencies, including a residency in gallery Svalbard (Svalbard in Norway). His works have been exhibited both locally and internationally. Selected list of exhibitions includes: Azerbaijani carpets in art exhibition in Cannes festival palace 2015; Crossing solo exhibition in Q gallery (Baku, 2014); 55th Venice biennale Azerbaijan national pavilion; the International Salon in Central House of Artists, (Moscow, 2013); “Zavod” contemporary art exhibition. Yarat. (Baku, 2012); End of the year show Artplay, BHSAD (Moscow, 2012); Group exhibition Legacy in Euro Union embassy (Baku); Situational Sculpture group exhibition, Artplay (Moscow, 2012); “On soz” contemporary art exhibition. Yarat (Baku, 2011); “Before, during, after…”, Contemporary Art Centre (Baku, 2010). Butunay also curated a number of exhibitions in frames of Yar Ad An project, gallery and space for young artists, including Resonance group exhibition, Yar Ad An (2009) and “У Чушь( Flight)” group exhibition. Butunay has gained extensive experience in fresco painting and restoration in 2003 – 2008, when he was working in a group of artists in orthodox church of St. Bartholomew, Baku.

Free admission

Bəyən və paylaş