Tam praktiki “İnsan Resurslarında Məzuniyyət və Məzuniyyət Hüququ” Təlim proqramına qeydiyyat start verildi !

Tam praktiki “İnsan Resurslarında Məzuniyyət və Məzuniyyət Hüququ” Təlim proqramına qeydiyyat start verildi !

Bu kursu bitirməklə siz Azərbaycan Respublikasının Məzuniyyət qanunvericilik sistemini, o cümlədən Məzuniyət Hüququ məsələləri ilə əlaqədar müvafiq qanunları və normativ hüquqi aktları mənimsəyəcəksiniz. Bununla yanaşı, insan resursları və Məzuniyyət Hüququnun sıx nəzəri əlaqələri, habelə təcrübədə tətbiqi qaydalarını öyrənəcəksiniz. Bütün bu bilgilər sizin insan resursları sahəsində bir mütəxəssis olaraq daha peşəkar formada inkişafınıza öz təsirini göstərəcəkdir.

✔Təlimlər Azərbaycan dilində olacaq.
✔ 8 Professional Dərs, 16 Saatlıq Möhtəşəm Təlim Programı
✔Təlim Proqramı sırf şirkətlərə lazım olan qanunların tətbiqi öyrənilməsi üçün hazırlanıb.

🔖 “İnsan Resurslarında Məzuniyyət və Məzuniyyət Hüququ” Təlim proqramına daxildir:

📌İşçilərin məzuniyyət hüququ;
📌Məzuniyyətdən istifadə zamanı işçilərin hüquqi təminatları;
📌Məzuniyyətin növləri;
📌Əmək məzuniyyəti və onun verildiyi iş ili;
📌Əsas məzuniyyət və onun müddətləri;
📌Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri;
📌Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri və verilmə qaydası;
📌Uşaqlı qadınların əlavə məzuniyyətləri;
📌Pedaqoji və elmi fəaliyyətlə məşğul olan işçilərin əmək məzuniyyətlərinin müddətləri;
📌Fizioloji keyfiyyətləri ilə bağlı olan işçilərin məzuniyyətlərinin müddətləri;
📌Azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilərin əmək məzuniyyətinin müddəti;
📌Teatr-tamaşa və bunlara uyğun digər müəssisələrin işçilərinin əmək məzuniyyətləri;
📌Yaradıcılıq məzuniyyətləri və onların müddətləri;
📌Ödənişli təhsil məzuniyyətləri;
📌Təhsil məzuniyyətlərinin müddətləri;
📌Hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətlər;
📌Uşaqları övladlığa götürmüş qadınların məzuniyyət hüquqları;
📌Qismən ödənişli sosial məzuniyyət hüququ və ondan istifadə qaydaları;
📌Ödənişsiz məzuniyyətdən istifadə hüququ;
📌Ödənişsiz məzuniyyətlərin növləri;
📌İşçilərin xahişi ilə verilən ödənişsiz məzuniyyətlərin müddətləri;
📌Əmək məzuniyyətinin verilməsi qaydası;
📌Məzuniyyət hüququ verən əmək stajı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan dövrlər;
📌Əmək məzuniyyətinin verilməsində növbəlilik;
📌Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçurilməsi şərtləri və qaydası;
📌Əmək məzuniyyətinin verilməməsinin yolverilməzliyi;
📌Əsas və əlavə məzuniyyətlərin müddətlərinin cəmlənmə qaydası;
📌Əmək məzuniyyətinin hissələrə bölünməsi və məzuniyyətdən geriçağırma qaydası;
📌Məzuniyyətlərin verilməsinin rəsmiləşdirilməsi və uçotunun aparılması;
📌Məzuniyyət haqqı ödənilərkən nəzərə alınan əmək haqqı növləri;
📌Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması qaydası və ödənilməsi;
📌Əmək münasibətlərinə xitam verilərkən məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi;
📌İstifadə edilməmiş məzuniyyətlər üçün pul əvəzinin ödənilməsi;
📌İşin dayandırılması ilə əlaqədar işçilərin qrup halında məzuniyyətə buraxılmasının tənzimlənməsi;

 

Təlimin sonunda Seritifikat mərasimi keçiriləcək sertifikatlar iştirakçılara təqdim olunacaq.

Hər şey daxil “İnsan Resurslarında Məzuniyyət və Məzuniyyət Hüququ” təlim proqramının ödənişi sadəcə 90 Azn təşkil edir. Ödənişlər təlim gününə qədər hissə-hissə tamamlaya bilərsiniz. Yerinizi rezerv etmək üçün 30 Azn ilkin ödəniş edə bilərsiniz.

🔰Qeyd: Yerlərinizi rezerv üçün qeydiyyat edin.

Qeydiyyat

Bir cavab yazın

Back to top button