“Türk epos düşüncəsi yazılı abidələrdə” mövzusunda elmi konfrans keçiriləcək

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ
19-20 noyabr 2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində “Kitabi-Dədə Qorqud”un elm aləminə məlum olmasının 200 illiyinə həsr olunmuş “Türk epos düşüncəsi yazılı abidələrdə” mövzusunda Respublika elmi konfransı keçiriləcəkdir.
Konfransın işi aşağıdakı bölmələr üzrə aparılacaqdır:
Göytürk daş kitabələri və şifahi epik ənənə.
Kitabi Dədə Qorqud eposunun qaynaqları.
Türk eposunun tədqiqat predimetləri.
Koroğlu eposunun Avropa, Rusiya, Orta Asiya, Türkiyə, İran və Azərbaycanda nəşri və araşdırılması.
Dünya epos düşüncəsi və Türk dastanları.
Epos düşüncəsi və türk xalqlarının dili.
Epos düşüncəsi və mədəniyyət.
Türk eposu və yazılı ədəbiyyat.
Sizi bu konfransda iştirak etməyə dəvət ediri!.
Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, türk, rus və ingilis.
İştirakla bağlı məlumat və məqalə CD elektron daşıyıcı vasitəsi ilə və yaxud elektron formada 8 noyabr 2015-ci ildən gec olmayaraq aşağıdakı ünvana göndərilməlidir:
E-mail: [email protected]
Konfransın təqvimi:
Məqalələrin göndərilməsi üçün son tarix 8 noyabr 2015-ci il.
Qəbul edilən məqalələr haqqında məlumatın verilməsi
13 noyabr 2015-ci il.
Konfransın təntənəli açılış mərasimi 19 noyabr 2015-ci il.
Bölmə iclasları 19-20 noyabr 2015-ci il
Konfransın bağlanış mərasimi 20 noyabr 2015-ci il
Məqalənin tərtibi qaydaları:
1. Həcm: 5 səhifəyə qədər, format A4, ölçü 14, şrift Times New Roman, hər tərəfdən 2,0 sm., 1,5 interval, abzas 1,25. Mətn sətirdən sətirə keçirilmədən yığılmalıdır.
2. Məqalə CD elektron daşıyıcı vasitəsi ilə və [email protected] adresinə elektron formatında göndərilə bilər.
3. Xülasə: ingilis dilində.
4. Açar sözlər məqalənin adından sonra göstərilməlidir.
Ədəbiyyata istinadlar aşağıdakı şəkildə olmalıdır: kvadrat mötərizədə, mənbənin nömrəsi, səhifə. Məsələn: [2]və ya [2; 5; 8] və ya [2, 14-15] və ya [2, 17; 7, 233, 234].
Materialların strukturu:
1. Müəllifin soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəcəsi qalın şriftlə
2. Məqalənin adı böyük hərflərlə, qalın şriftlə
Təşkilat və şəhərin adı adi şriftlə
Təşkilati məsələlərlə bağlı suallarınızı və Məqaləni CD elektron daşıyıcı vasitəsi ilə bu ünvana göndərə bilərsiniz:
Azərbaycan Respublikası. Bakı şəhəri.
Səbayıl rayonu Üzeyir Hacıbəyov 68. AZ 1000. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Dədə Qorqud elmi-tədqiqat laboratoriyası, otaq 335.
(012) 598 43 56
E-mail: [email protected]
Konfransda iştirak üçün bildiriş
Soyad, ad, ata adı
İş yeri
Vəzifəsi, elmi adı və dərəcəsi
Ünvanı
Telefon
E-mail ünvanı
Məqalənin adı
Açar sözlər
MƏQALƏ
2.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJI UNIVERSITETI
26-27 noyabr 2015-ci il tarixində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnsan və zaman” mövzusunda Respublika elmi konfransı keçiriləcəkdir.
Konfransın işi aşağıdakı bölmələr üzrə aparılacaqdır:
Bəxtiyar Vahabzadə və mənəvi-əxlaqi tərbiyə.
Bəxtiyar Vahabzadə və məktəb.
Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan ədəbiyyatında vətənpərvərlik
Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında insan və zaman problemi.
Bəxtiyar Vahabzadə və Türk dünyası ədəbi əlaqələri.
Bəxtiyar Vahabzadə və Türkün dünəni, bu günü.
Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan xalq yaradıcılığı.
Bəxtiyar Vahabzadə və dil problemi.
Bəxtiyar Vahabzadə və xalq musiqisi.
Sizi bu konfransda iştirak etməyə dəvət edirik!.
Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, türk, rus və ingilis.
İştirakla bağlı məlumat və məqalə elektron formada 15 noyabr 2015-ci ildən gec olmayaraq aşağıdakı ünvana göndərilməlidir:
E-mail: [email protected]
Konfransın təqvimi:
Məqalələrin göndərilməsi üçün son tarix 15 noyabr 2015-ci il.
Qəbul edilən məqalələr haqqında məlumatın verilməsi
20 noyabr 2015-ci il.
Konfransın təntənəli açılış mərasimi 26 noyabr 2015-ci il.
Bölmə iclasları 26-27 noyabr 2015-ci il.
Konfransın bağlanış mərasimi 27 noyabr 2015-ci il.
Məqalənin tərtibi qaydaları:
1. Həcm: 5 səhifəyə qədər, format A4, ölçü 14, şrift Times New Roman, hər tərəfdən 2,0 sm., 1,5 interval, abzas 1,25. Mətn sətirdən sətirə keçirilmədən yığılmalıdır.
2. Məqalə CD elektron daşıyıcı vasitəsi ilə və [email protected] adresinə elektron formatında göndərilə bilər.
3. Xülasə: ingilis dilində.
4. Açar sözlər məqalənin adından sonra göstərilməlidir.
Ədəbiyyata istinadlar aşağıdakı şəkildə olmalıdır: kvadrat mötərizədə, mənbənin nömrəsi, səhifə. Məsələn: [2]və ya [2; 5; 8] və ya [2, 14-15] və ya [2, 17; 7, 233, 234].
Materialların strukturu:
1. Müəllifin soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəcəsi qalın şriftlə
2. Məqalənin adı böyük hərflərlə, qalın şriftlə
Təşkilat və şəhərin adı adi şriftlə
Təşkilati məsələlərlə bağlı suallarınızı və Məqaləni CD elektron daşıyıcı vasitəsi ilə bu ünvana göndərə bilərsiniz:
Azərbaycan Respublikası. Bakı şəhəri.
Səbayıl rayonu Üzeyir Hacıbəyov 68. AZ 1000. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Dədə Qorqud elmi-tədqiqat laboratoriyası, otaq 335.
(012) 598 43 56
E-mail: [email protected]
Konfransda iştirak üçün bildiriş
Soyad, ad, ata adı
İş yeri
Vəzifəsi, elmi adı və dərəcəsi
Ünvanı
Telefon
E-mail ünvanı
Məqalənin adı
Açar sözlər
MƏQALƏ

Bir cavab yazın

Back to top button