16 Dekabr 21:47

YARAT Film Klub: “Ata” filmi / Davit Pirtsxalava (Gürcüstan)

ATA (Gürcüstan, 2015, 24 dəq.)
Rejissor: Davit Pirtsxalava

YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi təqdim edir: Rejissor Davit Pirtsxalavanın “Ata” filmi.

19 yaşlı Ladonun atası uzun sürən ayrılıqdan sonra evə qayıdır. Gənc oğlan ondan beynində çoxdan toplanmış suallara cavab tapmağa çalışır, ancaq əbəs. Atasının yenidən qeyb olması ilə Lado qardaşı ilə əvvəlki kriminal həyatına geri qayıdır.

Aktyor heyəti: Sandro Kalandadze, Mamuka Kiladze, Vaxo Çaçanidze, Məryəm Maqlaparidze, Zviad Pirtsxalava.

Film Lokarnoda keçirilmiş 68-ci kino festivalının rəsmi proqramına daxil edilmişdir.

Film ingilis altyazısı ilə gürcü dilində nümayiş olunacaq.

Giriş ödənişsizdir.
Tarix: 20 dekabr, 2016
Vaxt: 19:00
Məkan: YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi

***

FATHER (Georgia, 2015,24 min.)
Director: Davit Pirtkhalava

YARAT Film Club is proud to present a short film by Davit Pirtkhalava.

Lado is nineteen when his father comes back home unexpectedly after a very long absence. The young man desperately tries to get some answers from his parent, but in vain. When his father leaves again, Lado goes back to his life of crime, together with his younger brother. He is left to answer the questions their father would not hear.

Cast: Sandro Kalandadze, Mamuka Kiladze, Vakho Chachanidze, Mariam Maglaperidze, Zviad Pirtskhalava.

The film was included in the official selection of 68th Locarno Film Festival.

The film will be shown in Georgian with English subtitles.
Date: 20 December, 2016
Time: 19:00
Venue: YARAT Contemporary Art Centre
Admission is free.

***

ОТЕЦ (Грузия, 2015, 24 мин.)
Режиссер: Давит Пиртцхалава

Центр Современного Искусства YARAT представляет фильм «Папа» режиссера Давита Питрцхалавы.

Отец 19-летнего Ладо неожиданно возвращается домой после длительного отсутствия. Молодой человек отчаянно стремится получить у отца ответы на накопившиеся вопросы, но напрасно. Когда отец вновь исчезает, Ладо вместе с младшим братом возвращаются к прежней жизни, которая связана с криминалом.

Актерский состав: Сандро Каландадзе, Мамука Киладзе, Вахо Чачанидзе, Марьям Маглапаридзе, Звиад Пиртсхалава.

Фильм был включен в официальную программу 68-ого Кинофестиваля в Локарно.

Фильм будет показан на грузинском языке с английскими субтитрами.
Дата: 20 декабря, 2016
Время: 19:00
Место: Центр Современного Искусства YARAT
Вход свободный

Bəyən və paylaş