YARAT Film Klub: İran filmlərinin nümayişi

Fevralın ilk iki həftəsini son bir neçə il ərzində ən böyük kinofestivalların tamaşaçı və tənqidçilərinin diqqətini cəlb edən İran kinematoqrafiyasına həsr edəcəyik.

Sizi Abbas Kiarustami, Mitra Fərahani və digər rejissorların filmlərini izləməyə və müzakirə etməyə, eləcə də fevralın 16-dək davam edəcək “Zərif sərhədlər: İranın görün[məy]ən sərhədlərinə baxış” sərgisi ilə tanış olmağa dəvət edirik.

Proqram:

4 fevral 19:00 – “Persepolis” (2007) Rejissor: Mərcan Satrapi
5 fevral 19:00 – “Təsdiqlənmiş surət” (2010) Rejissor: Abbas Kiarustami
11 fevral 19:00 – “İran” (1977), Rejissor: Klod Leluş
12 fevral 19:00 – “Bəhcad Sədr: Dayandırılmış Zaman” (2013) Rejissor: Mitra Fərahani

Bütün filmlərə giriş sərbəstdir

“Zərif sərhədlər: İranın görünməyən sərhədlərinə baxış” sərgisi haqqında

Bu, İranlı rəssamların əsərlərinin təqdim olunduğu irimiqyaslı sərgidir. Əsərlərin müəllifləri arasında İranda yaşayanlarla yanaşı, digər ölkələrdə yaşayan müəlliflər də yer alır.

15 gənc müəllif sərgidə öz əsərlərini təqdim edir. Rəssamlar sərhədlər mövzusunu həm fiziki, həm də məcazi məhdudiyyətlər baxımından şərh edirlər. Geosiyasi sərhədlər bəzən heç də metamorfik sərhədlərdən (hər gün qarşılaşdığımız gözə görünməyən sosial, mədəni, zehni sərhədlərdən) daha az real və gözəçarpan deyil.

______
Первые две недели февраля будут посвящены иранской кинематографии, которая в последние несколько лет приковывает внимание зрителей и критиков самых крупных кинофестивалей.

Мы приглашаем вас посмотреть и обсудить фильмы Аббаса Киарустами, Митры Фарахани и других режиссёров, а также познакомиться с выставкой «Хрупкие рубежи: Взгляд на (не)видимые границы Ирана», которая продлится до 16 февраля.

Программа:

4 Февраля, 19:00 – «Персеполис» (2007) Реж. Маржан Сатрапи
5 Февраля, 19:00 – «Копия верна» (2010) реж. Аббас Киарустами
11 Февраля, 19:00 – «Иран» (1977), реж. Клод Лелюш
12 Февраля, 19:00 – «Бахжад Садр: Остановленное время» (2013) реж. Митра Фарахани

Вход на все фильмы свободный

О Выставке «Хрупкие рубежи: Взгляд на (не)видимые границы Ирана»

Это крупномасштабная выставка, на которой представлены работы иранских художников. Среди авторов работ есть те, кто проживает в Иране, а также авторы, живущие в других странах.
Свои работы на выставке представили 15 молодых авторов. Тему границ художники трактуют, как в смысле физических, так и метафорических ограничений. Геополитические границы порой ничуть не менее реальны и ощутимы, чем метафорические (невидимые глазу социальные, культурные, ментальные границы, с которыми мы сталкиваемся каждый день).

______
The first two weeks of February will pass under the name of Iranian cinematography, which has attracted the attention of moviegoers and critics of the largest film festivals in the last decade.

We invite you to watch and discuss the films of Abbas Kiarustami, Mitra Farahani, and other directors, as well as get acquainted with the exhibition “Fragile Frontiers: Visions on Iran’s in/visible Borders”, which will be running until February 16.

Program:

February 4, 7 pm – “Persepolis” (2007), Director: Marjan Satrapi
February 5, 7 pm – “Certified Copy (“Copie Conforme”)” (2010), Director: Abbas Kiarostami
February 11, 7 pm – “Iran” (1977), Director: Claude Lelouch
February 12, 7 pm – “Bahjad Sadr: Time Suspended” (2013), Director: Mitra Farahani

Free admissions to all films

About the exhibition “Fragile Frontiers: Visions on Iran’s in/visible Borders”

The exhibition presents newly commissioned as well as recent works of 15 artists who view frontiers as precarious, ephemeral or frictional, arguing that no border – whether cultural, territorial or psychological – is completely durable. Examining the dilemma of borders within the Iranian context, alongside its neighbouring nations, the show raises questions about political identity as well as internal, interpersonal and international boundaries. The exhibition’s title is inspired by the essay Fragile Frontiers: The Diminishing Domains of Qajar Iran by Professor Firoozeh Kashani-Sabet, which outlines two types of frontiers: literal, physical separation, and metaphorical ‘cultural’ boundaries.

Bir cavab yazın

Back to top button