YARAT Teatr Klubu: “Keçmişdən partlayış” tamaşası

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı, sizi Teatr Klubu çərçivəsində keçiriləcək “Keçmişdən partlayış” adlı tamaşanın nümayişinə dəvət edir. Tamaşa məşhur azərbaycanlı rəssam Əşrəf Muradın fantaziyasında “məskunlaşmış” Vinsent Van Qoq, Səttar Bəhlulzadə, Frida Kalo, Maral Rəhmanzadə kimi rəssamların və Volfqanq Amadey Motsart incəsənət tarixinə iz qoymuş şəxsiyyətlərdən bəhs edir.

Ola bilsin ki, siz “doğru yoxsa yanlış?”, “həqiqət yoxsa yalan?” və “illüziya yoxsa reallıq?” sualları verəcəksiniz. Ola bilsin ki, bu suallara cavab tapacaqsınız…

10 mart, saat 19:00
YARAT Mərkəzi
Giriş sərbəstdir

_______
Пространство Современного Искусства YARAT в рамках Театрально Клуба, приглашает вас на премьеру спектакля «Взрыв из прошлого». Спектакль рассказывает о мистическом пересечении жизненных путей исторических личностей, таких как Саттар Бахлулзаде, Винсент Ван Гог, Марал Рахманзаде, Фрида Кало и Вольфганг Амадей Моцарт, но встреча эта возможна лишь в сознании известного азербайджанского художника Ашрафа Мурада.

Возможно, вы будете задаватся вопросами: «правда или ложь?», «искренность или фальш?» и «иллюзия или реальность?» возможно, ответы на эти вопросы вы найдёте…

10 марта, 19:00
Центр YARAT
Вход свободный

_______
YARAT Contemporary Art Space, within the frame of Theatre Club invites you to see a performance titled “Blast From Past”, which is about crossing life paths of historically influential personalities such as Sattar Bahlulzade, Vincent Van Gogh, Maral Rahmanzade, Frida Kahlo and Wolfgang Amadeus Mozart in well-known Azerbaijani artist Ashraf Murad’s comprehensive illusion.

You might see answers for the questions like “true or false?”, “verity or lie?” and “illusion or reality?”. And you may find the answers…

March 10, 7 pm
YARAT Centre
Admission is free

Bir cavab yazın

Back to top button