Birbaşa Türkiyədən Canlı bağlantı ilə keçiriləcək Hoffman Co - ''İnsan Kaynakları Sertifika Programı''

Birbaşa Türkiyədən Canlı bağlantı ilə keçiriləcək Hoffman Co - ''İnsan Kaynakları Sertifika Programı'' möhtəşəm Təlim proqramı üçün qeydiyyat start verdi !

Hoffman Co şirkəti  2014-cü ildə İstanbulda təsis olunmuşdur. İş adamları üçün biznes təhsili, konfrans,təlimlər və seminarlar, onlayn kurslar təşkil edir və peşəkar fəaliyyətlə məşğuluq.

Hoffman Co bu sezon 200 üzəri şirkət HR-larına 9 növ fərqli təlimlər təşkil edib. Azərbaycanda ilk dəfə 1 ayda 2 Beynəlxalq HR üzrə Kamp və 2 Beynəlxalq Master Class təşkil etmişdir. Hoffman Co nəticələri göz qabağındadır.

✔Təlimlər birbaşa Türkiyədən canlı bağlantı ilə toplam 8 dərs keçiriləcək.
✔Yalnız 15 nəfər iştirak edə bilər. (Yerlər limitlidir)
✔Təlim sırf şirkət işçilərinə lazım olan mövzular keçirilir.
✔ Təlim Materialları, resurslar iştirakçılara təqdim olunacaq.
✔Təlimin sonunda iştirakçılara Beynəlxalq Sertifikatlar təqdim olunacaq.


🔰Katılımcıya Kazandırdıkları:

• İnsan Kaynakları Yönetimi’nin gelişimi konusunda katılımcıları bilgilendirmek
• İnsan Kaynakları Planlaması, İş analizi ve norm kadro analizi ile ilgili temel bilgi,becerileri katılımcılara aktarmak
• İşe alma yerleştirme süreci, mülakat teknikleri,yetkinlik bazlı mülakat becerileri ve işe alımda kullanılan test,envanter türleri hakkında katılımcıları bilgilendirmek
• Kurumlarda gerçekleştirilen işbaşı ve iş dışı eğitim yöntemleri, eğitim ihtiyaç analizi, işletmeler açısından kritik öneme sahip oryantasyon eğitimleri ile işletmelerde eğitimlerin ölçülmesi ve etkinliklerinin değerlendirilmesine ilişkin yaklaşım, güncel bilgileri katılımcılar ile paylaşmak
• Günümüzde işletmelerin insan kaynakları yönetimleri açısından en kritik konulardan bir tanesi olan Yeteneği işletmeye çekmek,  ve yeteneği geliştirme ve yeteneği işletmede tutmak süreçlerinin oluşturduğu yetenek yönetimi konusundaki temel bilgi,becerileri katılımcılara anlatmak
• Performans, Performans Yönetimi Sistemi uygulamaları, Performans Yönetimi sisteminin işletmelerde kurulmasında dikkat edilmesi gereken kritik noktalar konusunda katılımcıların farkındalıklarını arttırmak,bilgi,becerilerini geliştirmek
• İşletmelerin ücret yönetimi süreçlerini en optimum, en sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilebilmelerinin temelini oluşturan iş değerlendirme, temel ücret yönetimi tasarımı konularında katılımcıları geliştirmek
• Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi açısından kritik olan konuların başında yer alan çalışan bağlılığı, çalışan deneyimi, HR Marketing konularındaki güncel trendler,gelişmeler konusunda katılımcıları bilgilendirmek
• Tüm bu yukarıda sayılanlara Katılımcıların bu programda öğrendiklerini iş ortamlarında hayata geçirebilmeleri adına gerekli yöntem,teknik ve prensipleri onlara aktarmak


Hoffman Co - ''İnsan Kaynakları'' Program içeriği:

Modül-1: İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi
• İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?
• İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları Nelerdir?
• İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları
• İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi
• Yetkinlik ve Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi
• İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Değişen Yetkinlikleri
• HR Business Partner Olmak
• Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi(Strategic HR)

Modül-2: İnsan Kaynakları Planlaması, İş Analizi ve Norm Kadro Analizi
• İnsan Kaynakları Planlaması
• İnsan Kaynakları Arz ve Talep Teknikleri
• İş Analizi Nedir?
• İş Analizinin Amaçları?
• İş Analizine Hazırlık
• İş Analizinin Yapılması
• İş Analizinin Değerlendirilmesi
• İş Analizi Bilgi Toplama Teknikleri
• İş Analizinden Hareketle Görev Tanımlarının Yazılması
• Görev Tanımı Yazılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Norm Kadro Analizi
• Norm Kadro Analizi Süreci
• Beyaz Yakalı Kadrolar için Norm Kadro Analizi Nasıl Yapılır?
• Mavi Yakalı Kadrolar için Norm Kadro Analizi Nasıl Yapılır?
• İşyükü Analizleri
• İşgücü Analizleri
• İş Analizi Egsersizleri
• Norm Kadro Egsersizleri

Modül-3: İşe Alma ve Yerleştirme
• İşe Alma ve Yerleştirme Süreci
• Mülakat
• Mülakat Teknikleri
• Geleneksel Mülakat Yöntemi
• Yetkinlik Bazlı Mülakat
o Yetkinlik Bazlı Mülakat Nedir?
o Yetkinlik Bazlı Mülakat-Geleneksel Mülakat Farkı
o Yetkinlik Bazlı Mülakat Süreci
o Yetkinlik Bazlı Mülakatın Planlaması
o Yetkinlik Bazlı Mülakatın Gerçekleştirilmesi
o Yetkinlik Bazlı Mülakatta Soruların Tasarlanması
o Yetkinlik Bazlı Mülakatta Soruların Sorulması
o Yetkinlik Bazlı Mülakatta Soruların Değerlendirilmesi
o Yetkinlik Bazlı Mülakatta Değerlendirmenin Yapılması
• İşe Alma ve Yerleştirmede Kişilik Test,Envanterleri
o Kişilik Testi Nedir?
o Envanter Nedir?
o İşe Alma ve Yerleştirmede Kullanılan Kişilik Test,Envanterlerine Örnekler
• İşe Alma ve Yerleştirmede Assessment Centre
o Assessment Centre Nedir?
o Assesment Centre  Yöntemleri
o Assesment Centre  Süreci
o Assessment Centre Sürecinde Aday Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?


Modül-4: Eğitim ve Gelişim Yönetimi
• Eğitim
• Eğitim Yönetimi Sürecine Bakış
• İşbaşı Eğitim Yöntemleri
• İşdışı Eğitim Yöntemleri
• Oryantasyon Eğitimi Nedir?
• Oryantasyon Eğitiminin Unsurları
• Eğitim İhtiyaçlarının Analizi
o Eğitim ihtiyacı nedir?
o Eğitim ihtiyacının nedenleri?
o Eğitim ihtiyacı analizinde doğru bilinen yanlışlar
o Eğitim ihtiyaç analizi-yetkinlik ilişkisi
o Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması
o Eğitim ihtiyaç analiz sonuçlarının kullanılması
• Eğitim Planlaması
o Eğitim Planlamasında Stratejik Kararlar
o Eğitim Bütçesini Oluşturan Kalemler
o Eğitim Organizasyonu
•  Eğitimin Gerçekleştirilmesi
• Kurumsal Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
o Ölçme Nedir?
o Değerlendirme Nedir?
o Kurumsal Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Araçları Nelerdir?
• Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi
o Eğitim Etkinliği Nedir?
o Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Modeller
o Eğitimde Reaksiyonun Değerlendirilmesi
o Eğitimde Bilginin Değerlendirilmesi
o Eğitimde Davranışın Değerlendirilmesi
o Eğitimde İş Sonuçlarına Etkinin Değerlendirilmesi

Modül-5: Yetenek Yönetimi
• Yetenek Nedir?
• Yetenek Yönetiminin Temelleri
• Kilit Pozisyonların Tespiti
• Kilit Yetkinliklerin Tespiti
• Yetenekli Çalışanların İşletmeye Çekilmesi
• Yeteneğin Eğitimi&Geliştirilmesi
• Yeteneğin Ücretlendirilmesi
• Yeteneğin İşletmede Tutulması
• Succession Planning ve Yeteneğin Yedeklenmesi
• Yetenek Yönetimi Uygulamaları
• Yetenek Yönetimi Projelerine Örnekler

Modül-6: Performans Yönetimi
• Performans Nedir?
• Performans, Yetkinlik ve Motivasyon İlişkisi
• Performans Değerlendirme
• Performans Yönetimi
• Performans Yönetiminin Diğer İK Süreçleri ile İlişkisi
• Performans Yönetimi Yöntemleri
• Hedeflere Göre Yönetim (Management By Objectives)
• 360 Derece Geri-Bildirim
• Performans Yönetimi Açısından Etkin Geri-Bildirimin Önemi
• Performans Yönetim Uygulamalarında Sıklıkla Karşılaşılan Zorluklar
• Performans Yönetimi  Projelerine Örnekler

Modül-7 :İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi
• İş Değerlendirme Nedir?
• İş Değerlendirme Türleri
• İş Değerlendirme’de İş Gereklerinin Analizi
• İş Değerlendirmede İş Gereklerinin Puanlanması

• Temel Ücret Yönetimi Sisteminin Kurulması
• Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Kurulması
• Ücret Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
• İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi Projelerine Örnekler

Modül-8:  Çalışan Bağlılığı,Çalışan Deneyimi, İşveren Markası ve HR Marketing
• Çalışan Bağlılığı Nedir?
• Çalışan Bağlılığının Unsurları Nelerdir?
• Çalışan Deneyimi Nedir?
• Çalışan Deneyiminin Yönetimi, İK Açısından Neden Önemlidir?
• İşveren Markası Nedir?
• İşveren Markasının Unsurları Nelerdir?
• HR Marketing Nedir?
• HR Marketing Yöntemleri
• Başarılı Uygulamalara Örnekler


İnstructor: Dr.Umut Köksal
2011-ci ildən etibarən UK Consulting şirkətinin Qurucu olan Dr. Umut Köksal 20 ildən çoxdur iş həyatındadır. Dr. Köksal Türkiyənin fərqli universitetlərində Türk və İngilis dilində bakalavr və magistr proqramlarında, Təhsil Mərkəzləri nəzdində Rəqəmsal Dönüşüm, Süni zəka, Beynəlxalq əlaqələr, İnnovasiya və Rəqəmsal HR dərslərini keçməkdədir. O, eyni zamanda Türkiyənin Təhsil Nazirliyi nəznində yaradılan Süni İntellekt Akademiyasının əsas idarəçilərindən biridir. 2015-ci ildən bəri UK Consulting şirkətinin fəaliyyətlərini Türkiyədən başqa ölkələrdə də davam etdirmişdir.


Hoffman Co təşkilatçılığı ilə keçiriləcək ''İnsan Kaynakları'' təlimində Insan Resursları sahəsində çalışan korporativlər və bu sahə ilə maraqlanan hər kəs iştirak edə bilər.

Təlimin sonunda iştirakçılara birbaşa Türkiyədən Beynelxalq Sertifikatlar təqdim olunacaq. Referanslar ilə təmin olunacaqlar.

Hər şey daxil ''İnsan Kaynakları'' təlim proqramının ödənişi sadəcə 145 Azn təşkil edir.Yerinizi rezerv etmək üçün 10 Azn ilkin ödəniş edə bilərsiniz.

Yerlərinizi rezerv üçün qeydiyyat edin.

Müraciət et
 BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ İZLƏYİN:

FACEBOOK: Edumap.az

Gənclərin Xəritəsi

TELEGRAM:Edumap.az – Vakansiyalar, Təcrübələr, Təqaüdlər Seminarlar, Təlimlər Müsabiqələr və s.

İNSTAGRAM:@edumap.az

Tik-tok:edumap.az