YARAT Talks: Aydan Salahova

YARAT Məkanı "YARAT Talks" layihəsi çərçivəsində, rəssam, heykəltəraş, qalereya işi üzrə menecer və ictimai xadim Aydan Salahova ilə görüşə dəvət edir.

Görüşdə Aydan Salahova özünün fəaliyyəti və yeni layihələrindən bəhs edəcək, həmçinin cari hadisələrin incəsənət sferasına və rəssamlara təsiri, incəsənət səhnəsindəki metamorfozlar və gələcək perspektivlər haqqında müzakirə aparacaq.

Aydan Salahova (d. 1964, Moskva) əsərlərində Şərqlə Qərbin qarşılıqlı əlaqələri, daxili qadağalar və azadlıq, kişi və qadın başlanğıcları, eləcə də dünyada qadının rolu və onun incəsənətdəki obrazı mövzularını araşdırır. Əsərləri Tretyakov Qalereyası, Moskva Müasir İncəsənət Muzeyi (MMOMA), Rus Muzeyi, "Yekaterina" Mədəniyyət Fondu, Teutloff Museum və s., həmçinin müxtəlif ölkələrin şəxsi kolleksiyalarında saxlanılır.

Görüşün moderatoru: Fərəh Ələkbərli

5 oktyabr, 19:00
YARAT Mərkəzi

Müzakirə Rus dilində keçiriləcək

Giriş onlayn qeydiyyatladır: https://cutt.ly/RVVnK3g
COVID pasportun təqdimi mütləqdir
Əlavə məlumat üçün: 050 246 92 92

Пространство YARAT приглашает на встречу с живописцем, скульптором, галеристом и общественным деятелем Айдан Салаховой в рамках YARAT Talks.

Встреча предоставит вам возможность познакомиться поближе с деятельностью художника, где будут обсуждаться новые проекты, влияние нынешних событий на арт-поле и художников, метаморфозы на арт-сцене, а также перспективы на будущее.

Айдан Салахова (р. 1964, Москва) в своих работах исследует темы взаимодействия Востока и Запада, внутренних запретов и свободы, мужского и женского начал, а также роли женщины в мире и её образа в искусстве. Её работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства (ММОМА), Русского музея, Фонда культуры «Екатерина», Teutloff Museum и др., а также в частных коллекциях по всему миру.

Модератор встречи: Фарах Алекперли

5 октября, 19:00
Центр YARAT

Дискуссия состоится на русском языке

Онлайн регистрация по ссылке: https://cutt.ly/RVVnK3g
COVID-паспорт обязателен
Для дополнительной информации: 050 246 92 92

You are invited to a talk with the artist, sculptor, gallerist, and public figure Aydan Salahova at YARAT Contemporary Art Space within the frames of YARAT Talks.

The talk will cover the artist's present activity, new projects, the influence of current events on the art world and artists, the evolution of the art scene, and future prospects.

Aydan Salahova (b. 1964, Moscow) explores the themes of the interaction of East and West, internal prohibitions and freedom, male and female, as well as the role of women in the world and their image in art. Her works are in the collections of the Tretyakov Gallery, the Moscow Museum of Modern Art (MMOMA), the Russian Museum, the Cultural Foundation "Ekaterina", the Teutloff Museum, etc., as well as, in private collections around the world.

Moderator: Farah Alakbarli

October 5, 19:00
YARAT Centre

Language of talk: Russian

Online registration via google link: https://cutt.ly/RVVnK3g
COVID passport is mandatory
For additional information: 050 246 92 92


BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ İZLƏYİN:

FACEBOOK: Edumap.az

Gənclərin Xəritəsi

TELEGRAM:Edumap.az – Vakansiyalar, Təcrübələr, Təqaüdlər Seminarlar, Təlimlər Müsabiqələr və s.

İNSTAGRAM:@edumap.az

Tik-tok:edumap.az