Tripsome İlk Vençur İnvestisiyasını “Caucasus Ventures” - dan Cəlb Etdi.

Tripsome İlk Vençur İnvestisiyasını “Caucasus Ventures” - dan Cəlb Etdi. 

Turizm və səyahət sənayesində əyləncə, idman, incəsənət, mədəniyyət və istirahət xidmətləri üçün aparıcı onlayn bilet satışı və bron sistemi olan Tripsome, 300.000 ABŞ dolları dəyərində investisiya raundunu “Caucasus Ventures” vençur fondunun aparıcılığı ilə açıq elan edir.

Şirkət bu investisiya ilə həm istifadəçilər, həm də xidmət operatorları üçün öz texnoloji həllərini təkmilləşdirmək məqsədilə məhsul və marketinq komandalarının gücləndirilməsinə əsas diqqət yetirməklə istifadə etməyi planlaşdırır. Hazırda 400-dən çox xidmət operatoru öz xidmətlərini müştərilərə nümayiş etdirmək üçün platformadan aktiv istifadə edir.

Şirkətin baş direktoru və həmtəsisçisi Cəsur Həsənov bildirir: "Biz yeni bir mərhələnin başlanğıcındayıq. Bu maliyyələşdirmə raundu bizə əsas metriklərimiz - gəlir, trafik, xidmət operatorlarının və istifadəçilərin sayı üzrə on qat artım əldə etməyə imkan verəcək. Komandamız Tripsome-ı minlərlə xidmət operatorunun milyonlarla müştəriyə xidmət göstərməklə xidmətlərinin davamlılığını təmin edə biləcəyi mərhələyə çevirmək əzmindədir."

Caucasus Ventures raundun aparıcısıdır

Caucasus Ventures təkcə Tripsome üçün maliyyələşdirmənin bu raunduna sərmayə qoymayıb, həm də 31 oktyabr 2023-cü il bağlanış tarixinə qədər 300.000 ABŞ dolları dəyərində raundun aparıcılığını edir. Caucasus Ventures-in Baş Partnyoru Məmməd Kərim Tripsome haqqında fikirlərini belə ifadə edib: "Mən 2021-ci ildə fəaliyyətə başlayandan bəri Tripsome ilə yaxından işləyirəm. Mütəmadi görüşlər və məlumatlandırıcı bildirişlər vasitəsilə komandanın bazar boşluğunu başa düşmək və həqiqətən müştəri ehtiyaclarına cavab verən texnoloji həll yolu yaratmaq üçün əhəmiyyətli sərmayə qoyduğunu müşahidə etdik. Əvvəlcə bazarın tələbi ilə bağlı ehtiyatlarım var idi, amma təsisçilərə olan inamım özünü sübut etdi. Bir daha təsisçilərə investisiya yatırmaq tezisim özünü təsdiqləndi, çünki onlar modelin uğurunu minlərlə ödəniş edən istifadəçi və digər əhəmiyyətli göstəricilər ilə nümayiş etdirdilər."

Tripsome Son Satınalmaları ilə Bazarda Mövqeyini Gücləndirdi

CityLife.azCityquest.az-ın uğurlu alınması ilə Tripsome istirahət, mədəniyyət, əyləncə və turizm sənayelərində bazar lideri kimi mövqeyini möhkəmləndirdi. Tripsome insanların istirahət xidmətlərini kəşf etmə və onlarla əlaqə qurma üsullarında inqilab etməyə hazırlaşır. Ətraflı burada.

Tripsome haqqında

Tripsome geniş çeşiddə istirahət, mədəniyyət, əyləncə və idman xidmətləri üçün onlayn bilet satışını və bron xidmətini təklif etməkdə ixtisaslaşan aparıcı platformadır. Bundan əlavə, Tripsome turizm və səyahət sənayesi üçün rahat bron xidmətləri təqdim edir. Yenilikçi yanaşması və müstəsna müştəri təcrübəsini təqdim etmək öhdəliyi ilə Tripsome insanların istirahət fəaliyyəti dünyasını kəşf etmə və həzz alma üsullarını yenidən müəyyənləşdirir.

 

 

Tripsome Secures its First Venture Capital Investment from Caucasus Ventures

Tripsome, the leading marketplace for tickets to leisure, culture, entertainment, sports, and booking services in the tourism and travel industries, opens its US$300,000 seed round for investors led by Caucasus Ventures.

The company plans to utilize the funding to enhance its technological solutions for both users and service operators, with a primary focus on strengthening its product and marketing teams. Presently, more than 400 service operators leverage the platform to showcase their offerings to a diverse audience of leisure customers.

Jasur Hasanov, the CEO and co-founder of the company, expresses, "We're at the beginning of a new chapter. This funding round will enable us to achieve a tenfold increase across our key metrics—revenue, traffic, the count of merchants, and customers. Our team is determined to grow Tripsome into a stage where thousands of service operators can sustain a livelihood by catering to millions of leisure customers."

Caucasus Ventures Leads the Round

Caucasus Ventures has not only invested in this round of funding for Tripsome but is also leading the round to raise a total of US$300,000 by the closing date on October 31, 2023. Mammad Karim, General Partner at Caucasus Ventures, reflects on the journey: "I've been with Tripsome since its start in 2021. Through consistent updates and meetings, we've observed the team's significant investment in understanding the market gap and crafting a solution that genuinely meets customer needs. Initially, I had reservations about the market demand, but my unwavering belief in the founders proved right. Once again, my thesis of investing in founders has been validated, as they've demonstrated the model's success with thousands of paying users and substantial traction."

Tripsome’s Recent Acquisitions Strengthened its Position in the Market

With the successful acquisitions of CityLife.az and Cityquest.az, Tripsome solidified its position as a market leader in the leisure, culture, entertainment, and tourism industries. The company is primed to revolutionize the way people discover and engage with leisure services. Read more here.

About Tripsome

Tripsome is a leading marketplace that specializes in offering tickets to a wide range of leisure, culture, entertainment, and sports services. Additionally, Tripsome provides convenient booking services to the tourism and travel industries. With its innovative approach and commitment to delivering exceptional customer experiences, Tripsome is redefining the way people explore and enjoy the world of leisure activities.

 

 

Tripsome получила первую венчурную инвестицию от Caucasus Ventures 

Компания Tripsome приступила к проведению предварительного раунда для инвесторов под руководством Caucasus Ventures в размере 300 000 долларов США. 

Компания планирует использовать финансирование для улучшения своих технологических решений как для пользователей, так и для операторов услуг, уделяя особое внимание укреплению своих продуктовых и маркетинговых команд. В настоящее время более 400 сервисных операторов используют платформу для демонстрации своих услуг разнообразной категории любителей активного отдыха. 

Джасур Гасанов, CEO и основатель компании, высказывает свое мнение: «Мы в начале нового этапа. Этот раунд финансирования позволит нам добиться десятикратного увеличения ключевых показателей - оборота, трафика, количества операторов услуг и клиентов. Наша команда намерена довести Tripsome до такого уровня, когда тысячи операторов услуг смогут поддерживать стабильности своих услуг, обслуживая миллионы любителей активного отдыха».

Caucasus Ventures возглавляет раунд

Caucasus Ventures не только инвестировала в этот раунд финансирования Tripsome, но и возглавила раунд, чтобы собрать в общей сумме 300 000 долларов США к дате окончания раунда 31 октября 2023 года. Мамед Карим, генеральный партнер Caucasus Ventures, высказывает свое мнение о Tripsome: «Я работаю с компанией Tripsome с момента ее основания в 2021 году. Посредством постоянных обсуждений и встреч мы наблюдали за тем, как команда вкладывает значительные средства в осознание рыночных проблем и разработку решения, которое действительно соответствует потребностям клиентов. Изначально я сомневался в востребованности проекта на рынке, но моя непоколебимая вера в его основателей оказалась верной. В очередной раз мой тезис об инвестировании в основателей подтвердился, поскольку они продемонстрировали успешность своей модели, набрав тысячи клиентов и добившись значительного успеха».

Последние приобретения компании Tripsome укрепили ее позиции на рынке

В результате успешного приобретения сайтов CityLife.az и Cityquest.az, компания Tripsome укрепила свои позиции в качестве лидера рынка в сфере досуга, культуры, развлечений и туризма. Компания готовится совершить революцию в области обнаружения и взаимодействия людей с услугами досуга. Подробнее здесь.

О Tripsome

Tripsome - ведущий онлайн-маркетплейс, специализирующийся на продаже билетов на различные развлекательные, культурные, спортивные мероприятия и предоставлении удобных услуг бронирования в сфере туризма и путешествий. Благодаря инновационному подходу и стремлению предоставить клиентам незабываемые впечатления, Tripsome меняет представление о том, как люди изучают и наслаждаются миром развлекательных мероприятий.


 


BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ İZLƏYİN:

FACEBOOK: Edumap.az

Gənclərin Xəritəsi

TELEGRAM:Edumap.az – Vakansiyalar, Təcrübələr, Təqaüdlər Seminarlar, Təlimlər Müsabiqələr və s.

İNSTAGRAM:@edumap.az

Tik-tok:edumap.az