reklam

Layihə Əsaslı Öyrənmə nədir?

Layihə Əsaslı Öyrənmə nədir? Layihə əsaslı öyrənmə müasir təhsil sistemində tez-tez istifadə olunur.   Layihə əsaslı öyrənmə təhsil proqramlarında klassik tətbiqlərdən fərqli olan interaktiv təhsil modellərindən biridir. Tələbənin fəal iştirakını təşviq edən, müxtəlif alət və resurslardan istifadəni təmin edən, akademik və sosial həyat bacarıqlarını inkişaf etdirməyi hədəfləyən, texnologiyadan istifadəyə önəm verən bir təhsil modeli olan layihə əsaslı öyrənmə, öyrənmə prosesinə zövq və əyləncə əlavə edir. Layihə əsaslı öyrənmənin xüsusiyyətləri hansılardır? Layihə əsaslı öyrənmə vasitəsilə tələbələr sual verməyə və həll yollarını tapmağa həvəsləndirilir. Həm fərdi, həm də qrup tədqiqatları sosial bacarıqların inkişafını təmin edir. Layihə əsaslı öyrənmə ilə şagirdin məlumat əldə etmə və əldə etdiyi məlumatı ötürmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Şagirdlərin məktəbdən kənar həyatla əlaqədə olması və məktəbdən kənar həyata hazırlaşması təmin edilir. Əl bacarıqları kimi bir çox bacarıqların inkişafına yol açır. Layihə əsaslı öyrənmənin mərhələləri hansılardır? Tələbələri həvəsləndirən, öyrənmə üçün resurslar tapmağa çalışan və onların rəhbərliyi ilə məşqçi kimi davranan müəllimlərin atacağı addımlar:   Real Həyatdan Nümunələr və Ssenarilərin yaradılması Şagirdlərə real həyatdan nümunələr təqdim etmək və gündəlik həyatda qarşılaşa biləcəkləri problemləri tələbələrin layihələri ilə həll etmək məqsədi daşıyır. Müəllim şagirdlərə açıq tipli suallar verir.   Qrupların və rolların müəyyən edilməsi Layihə qrupları və bu qruplarda iştirak edəcək tələbələr müəyyən edilir. Bu qruplardakı tələbələrin qabiliyyət və maraqları nəzərə alınmaqla tapşırıqlar verilir.   İnfrastruktur çatışmazlıqlarına olan ehtiyacların müəyyən edilməsi Layihənin həyata keçirilməsi üçün tələbələrə lazım olan maddi və infrastruktur məlumatları üzərində araşdırmalar aparılır.   Qiymətləndirmə meyarlarının müəyyən edilməsi Layihənin monitorinqi və qiymətləndirilməsində istifadə olunacaq qiymətləndirmə meyarları müəyyən edilir. Müəyyən edilmiş qiymətləndirmə meyarları məqsədlərə nail olub-olmadığını göstərməli və təlimat verməlidir. Qiymətləndirmə həm şagirdi, həm müəllimi, həm də qrupları qiymətləndirmək xüsusiyyətinə malik olmalıdır.   Lazımi Materialların Hazırlanması və Layihənin Yaradılması Layihə üçün lazım olan məlumat və materiallar toplanaraq istifadə edilir və layihənin yaradılmasına başlanır. Müəllimin məlumatlandırıcı və istiqamətləndirici münasibəti olması çox vacibdir.   Layihənin təqdimatı Layihə başa çatdıqdan sonra layihə qruplarındakı tələbələr tərəfindən təqdim olunur. Müəllim təqdimatı hansı meyarlara əsasən qiymətləndirəcəyini tələbələrə aydın şəkildə izah etməlidir. Layihə əsaslı təlimin sosial mərhələlərindən biri layihənin təqdimatıdır.   Rəy vermə Qrup üzvləri prosesi və nəticəni öz aralarında qiymətləndirir və rəy araşdırması aparırlar. Layihə prosesindəki yaxşı və pis hadisələrin və qrup üzvlərinin töhfələrinin qiymətləndirilməsi aparılır. Bu prosesdə müəllim şagirdlərin bir-birinin zəif tərəflərini axtarmadıqlarını və onların zəif tərəflərini tanıyaraq inkişaf etdirmələrini vurğulayır. Hazırladı: Rasim Abdurahman

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ İZLƏYİN:

FACEBOOK: Edumap.az

Gənclərin Xəritəsi

TELEGRAM:Edumap.az – Vakansiyalar, Təcrübələr, Təqaüdlər Seminarlar, Təlimlər Müsabiqələr və s.

İNSTAGRAM:@edumap.az

Tik-tok:edumap.az