YARAT Film Klub: "Sizə məktub var"

"Sizə məktub var" (2020) Rejissor: Məzahir Həşimov Filmin müddəti: 40 dəq.
Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə Cəfər Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının istehsalı olan bu film, 1-ci Qarabağ müharibəsi fonunda yaşanan məhəbbətdən bəhs edir. Hərbi hospitalda çalışan tibb bacısı Səidə yaralı əsgərə sevgi duymağa başlayır... Onun sevgisi əsgər tərəfindən də diqqət və simpatiya ilə qarşılanır. Sağalmış əsgər yenidən müharibəyə qayıtmalı olur və Səidəyə söz verir ki, ona məktublar yazacaq. Səidə hisslərini uşaqlıq dostu Nadir ilə bölüşür, lakin Nadirin də müharibəyə yollanması onu daha da məyus edir. Müharibə xəbərləri onun yeganə ümidinə çevrilir.
Filmin nümayişi Zəfər Gününə həsr olunur.
Tarix: 11 noyabr, 19:00 Dil: Azərbaycan Yaş məhdudiyyəti: 16+ Məkan: YARAT Mərkəzi
Qeydiyyat üçün: 050 246 92 92 (qeydiyyat vaxtı: 5, 10, 11 noyabr, saat 10:00-dan 18:30-dək) COVİD pasportun olması mütləqdir
«Вам письмо» (2020) Режиссёр: Мазахир Гашимов Продолжительность: 40 мин.
Фильм Клуб YARAT представляет короткометражный художественный фильм Мазахира Гашимова «Вам письмо». Фильм, снятый киностудией «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы по заказу Министерства культуры, рассказывает историю любви на фоне первой Карабахской войны.
Работая медсестрой в военном госпитале, Саида влюбляется в прибывшего туда солдата и ее любовь получает взаимное внимание и симпатию. Погруженная в разлуку после его отъезда на войну, Саида начинает ждать писем от солдата. Её единственным утешением является друг детства Надир, но когда Надира тоже призывают на войну, Саида остается беспомощной и одинокой. Вести о войне превращаются в её единственную надежду.
Показ фильма посвящается ко Дню Победы.
Дата показа: 11 ноября, 19:00 Язык: азербайджанский Возрастное ограничение: 16+ Место: Центр YARAT
Для регистрации: 050 246 92 92 (время регистрации: 5, 10, 11 ноября, с 10:00 до 18:30) Наличие COVID паспорта обязательно
"You’ve Got Mail" (2020) Director: Mazahir Hashimov Duration: 40 min.
Produced by "Azerbaijanfilm" studio named after Jafar Jabbarli at the request of the Ministry of Culture, the film tells the story of love in the wake of the first Karabakh war.
Saida, a nurse, falls in love with the soldier who was brought to the military hospital, and her love meets the attention and affection of the soldier. Immersed in the separation, Saida begins to wait for letters from the departed soldier. She finds consolation in her childhood friend Nadir, who becomes her confidant, but when Nadir also departs to the war, Saida is left helpless and lonely. The news from the battlefield become her only hope.
The film screening is dedicated to Victory Day.
Date of screening: November 11, 7 PM (registration time: 5, 10, 11 November, 10:00 – 20:00) Language: Azerbaijani Age restriction: 16+ Venue: YARAT Centre
For registration: 050 246 92 92 COVID passport is must

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ İZLƏYİN:

FACEBOOK: Edumap.az

Gənclərin Xəritəsi

TELEGRAM:Edumap.az – Vakansiyalar, Təcrübələr, Təqaüdlər Seminarlar, Təlimlər Müsabiqələr və s.

İNSTAGRAM:@edumap.az

Tik-tok:edumap.az