“Heydər Əliyev və Azərbaycan neft strategiyası: Neft-qaz geologiyası və geotexnologiyalarında irəliləyişlər”elmi-praktiki konfransının elmi sessiyaları və mövzuları

“Heydər Əliyev və Azərbaycan neft strategiyası: Neft-qaz geologiyası və geotexnologiyalarında irəliləyişlər”elmi-praktiki konfransının elmi sessiyaları və mövzuları


 

Elm və texnologiya tarixi

Mövzu: Azərbaycan xalqının görkəmli lideri Heydər Əliyev və Azərbaycanda neft-qaz sənayesinin inkişafı üçün neft-qaz strategiyası

Mövzu: Neft-qaz sənayesinin inkişafının əsas mərhələləri və neft və qaz ehtiyatlarının işlənməsi üçün elmi biliklərin, texnologiya və avadanlıqların formalaşması və inkişaf tarixi.


 

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, geokimyası, axtarışı və kəşfiyyatı, karbohidrogen ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və karbohidrogen sistemlərinin modelləşdirilməsi

Mövzu: İnnovativ rəqəmsal texnologiyaların, karbohidrogen sistemlərinin modelləşdirilməsi, müasir geokimyəvi tədqiqatların nəticələrinə əsasən çöküntü komplekslərin karbohidrogen generasiya potensialının və ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, əsasən neft və qazın axtarışı və kəşfiyyatının yeni prioritet istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, 

Mövzu: Böyük dərinliklərdə neft və qaz yataqlarının yarama şəraiti və axtarışı perspektivləri


 

Neft və qazın axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları və müasir texnologiyaları

Mövzu: İnnovativ geofiziki üsulların, aerokosmik tədqiqatların və müasir texnologiyalarının tətbiqi ilə karbohidrogen yataqlarının proqnozlaşdırılması və kəşfiyyatı; neft-qaz texnologiyalarının işlənməsi və təkmilləşdirilməsi


 

Yataqların işlənməsi və mənimsənilməsi, qazma və süxurların mexanikası

Mövzu: Neft və qaz yataqlarının işlənməsi, istismarı və modelləşdirilməsi, quyuların qazılması üçün innovativ texnologiyalar, neft və qaz hasilatının artırılması, o cümlədən çətinçıxarılan ehtiyatların.


 

Elmi forum

Yerin deqazasiyası, istixana qazlarının emissiyaları və karbon qazının basdırılması şəraiti

Üç səviyyəli monitorinq, diaqnostika və proqnozlaşdırma sisteminə: (1) kosmik tədqiqatlar, (2) pilotsuz uçan aparatların tətbiqi və (3) geofiziki metodların nəticələrinə əsasən Yerin deqazasiyası, antropogen istixana qazları emissiyalarının iqlimə və ekoloji vəziyyətə təsirinin öyrənilməsi. Karbon qazının basdırılması şəraiti.

Ətraflı məlumat


 


BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ İZLƏYİN:

FACEBOOK: Edumap.az

Gənclərin Xəritəsi

TELEGRAM:Edumap.az – Vakansiyalar, Təcrübələr, Təqaüdlər Seminarlar, Təlimlər Müsabiqələr və s.

İNSTAGRAM:@edumap.az

Tik-tok:edumap.az